PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Do odmawiania różańca zachęca Kościół, zwłaszcza papież Jan Paweł II, jak i sama Maryja, Matka Jezusa, w objawieniach w Lourdes i Fatimie.

Do Żywego Różańca mogą należeć dzieci, młodzież i dorośli.

Każda osoba należąca do Koła powinna odmówić codziennie przynajmniej jeden dziesiątek różańca w intencjach podanych przez Kościół.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Bogurodzico Dziewico, Maryjo!

Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego, oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy, które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu, przez Twoje Matko wstawiennictwo.
Pragnę razem z Tobą kontemplować Oblicze Chrystusa, aby już teraz radować się i cierpieć razem z Nim w radosnych i bolesnych, aby słowem i czynem budować Królestwo Boże, w tajemnicach światła a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się nagrody nieba.
Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen.

INTENCJE NA STYCZEŃ 2022

1. Parafialna
O nowe osoby i łaskę rozwoju Żywego Różańca w naszej parafii.

2. Parafialna
O łaskę zdrowia dla kapłanów z naszej parafii, dla naszych bliskich i dla nas samych.

3. Papieska
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

SPOTKANIA KOŁA

I niedziela miesiąca, godz.: 18:00 – nabożeństwo różańcowe (kościół),
godz.: 18:30 – spotkanie formacyjne (kaplica Porcjunkula)

kontakt:

o. Radosław Kramarski, proboszcz

Antoni Czerniak
tel. [+48] 71 781 02 01

więcej:

www.loretanki.pl