PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Do odmawiania różańca zachęca Kościół, zwłaszcza papież Jan Paweł II, jak i sama Maryja, Matka Jezusa, w objawieniach w Lourdes i Fatimie.

Do Żywego Różańca mogą należeć dzieci, młodzież i dorośli.

Każda osoba należąca do Koła powinna odmówić codziennie przynajmniej jeden dziesiątek różańca w intencjach podanych przez Kościół.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Bogurodzico Dziewico, Maryjo!

Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego, oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy, które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu, przez Twoje Matko wstawiennictwo.
Pragnę razem z Tobą kontemplować Oblicze Chrystusa, aby już teraz radować się i cierpieć razem z Nim w radosnych i bolesnych, aby słowem i czynem budować Królestwo Boże, w tajemnicach światła a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się nagrody nieba.
Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2024

1.  Papieska
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

2. Parafialna 
Za Ojczyznę, przez wstawiennictwo św. s. Faustyny i św. Wojciecha, o poszanowanie świętości życia, o trzeźwość w narodzie, rozpowszechnianie kultu Miłosierdzia Bożego.

3. Parafialna 
O rozwój ŻYWEGO RÓŻAŃCA, o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, nawrócenie Rosji, pokój w Polsce i na świecie.

SPOTKANIA KOŁA

I sobota miesiąca, msza św. o godz.: 8:00 
następnie
– Nabożeństwo I-sobotnie,
– zmiana tajemnic różańcowych oraz
– spotkanie zelatorów, zastępców oraz wszystkich chętnych w kawiarence parafialnej (wejście od ul. Oficerskiej).

kontakt:

o. Radosław Kramarski, proboszcz

Irena Szpytma
tel. [+48] 530899761

więcej:

www.loretanki.pl