PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

„Boromeo”

„Boromeo”

CENTRUM AKTYWNOŚCI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży rozwoju w czasie wolnym od nauki szkolnej poprzez organizowanie aktywnego modelu spędzania czasu wolnego, podejmowanie inicjatywy rozwijającej ich zdolności i talenty wraz z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dbając o rozwój zdolności dzieci i młodzieży prowadzimy warsztaty  o różnorodnej tematyce.

Zajęcia w Centrum adresowane są przede wszystkim do dzieci uczących się na poziomie szkoły podstawowej (6 -16 lat).

Dziecko do Centrum może zapisać opiekun prawny, który wypełni kartę zapisu.

Ilość miejsc w Centrum jest ograniczona (15 osób)

Udział w zajęciach jest bezpłatny

siedziba Centrum [świetlica środowiskowa]
ul. Krucza 58 (wejście od ul. Oficerskiej)
otwarte:
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00 

duszpasterz:
o. Radosław Kramarski, proboszcz

kierownik:
Natalia Nahajowska
tel: [+48] 512 192 994
natalia.nahajowska@gmail.com

wychowawca:
Kamila Wrona
tel. [+48] 696 691 065

UWAGA
Świetlica współfinasowana przez Miasto Wrocław