PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Wspólnota
Krwi Chrystusa

Wspólnota
Krwi Chrystusa

GRUPA MODLITEWNA 

Ruch Kościoła Katolickiego mający swoją duchowość i określony sposób apostołowania. Skierowany jest do wszystkich wiernych, w szczególności świeckich: dorosłych, młodzieży i dzieci.

Duchowość Wspólnoty zawarta jest w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa, w Jego przelanej Krwi, która obrazuje nieskończoną Miłość Boga do człowieka. Tajemnicę paschalną chcemy dostrzegać dziś wszędzie tam gdzie cierpi człowiek, w sposób duchowy lub fizyczny, w grzechach i zranieniach. Tam też dziś dostrzegamy Krzyk Krwi Chrystusa.

Aby osiągnąć cel praktykujemy życie słowem Bożym, które rozważamy raz w tygodniu w grupach, pod kierunkiem animatorów. Ważnym elementem jest tzw. wymiana doświadczeń z życia w oparciu o Słowo, która buduje w nas wiarę i jedność. Życie słowem Bożym uczy nas także praktykowania pokory, która jest fundamentalną cnotą naszej duchowości.

Do WKC może należeć każdy katolik, który pragnie modlić się w grupie i często uczestniczyć we Mszy św. 

Wspólnota Krwi Chrystusa przy naszej parafii powstała w Wielki Czwartek 1997 roku. Obecnie (październik 2020 r.) należy do niej 12 osób (w większości to osoby po 70-tce i po 80-tce). Brakuje nam młodych, którzy wnieśliby więcej radości do naszej grupy. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

spotkania:
– modlitwa spontaniczna;
– czytanie ewangelii z najbliższej niedzieli;
– dzielenie się słowem Bożym;
– wybieraniu słowa życia z tego fragmentu na kolejny tydzień
– wymiana doświadczeń

I grupa:
poniedziałek, po Mszy św. wieczornej o godz.: 18:00
(w kaplicy Porcjunkula)

II grupa:
czwartek, po Mszy św. wieczornej o godz.: 18:00
(dom katechetyczny, salka nr 14)

drugi czwartek miesiąca:
– godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu [od godz. 17:00];
– czynny udział we Mszy św.
– spotkanie z opiekunem (dom parafialny, salka)

duszpasterz:
o. Józef Trybal
tel.  [+48] 71 360 4959

animatorzy
Antoni Czerniak 
tel. [+48] 71 781 0201; kom. [+48] 661 055 140
Rozalia Siewińska
tel. [+48] 601 940 756

więcej:
https://wkcwroclawska.blogspot.com/