PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Kult świętych

Kult świętych, a szczególnie męczenników, jest najpopularniejszą prastarą praktyką kościelną tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, potwierdzoną również w Piśmie Świętym (por. Dz 7, 57-60; Ap 6, 9-11; 7, 9-17). Oddając cześć świętym, uwielbiamy Jezusa Chrystusa. Ich świętość jest uczestnictwem w naturze samego Boga, a źródłem ich świętości jest autentyczne naśladowanie Zbawiciela.

Kult świętych wypływa z prawdy o tajemnicy Świętych Obcowania. Wspólnota łaski, która jest już udziałem zbawionych, w jakimś stopniu udziela się także członkom Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Ta szczególna więź znajduje swoje odbicie w świadomości wiernych, iż dusze zbawionych, będąc w niebie, mogą skuteczniej niż na ziemi współdziałać z naszym zbawieniem.

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich autentyczne relikwie i wizerunki. Przez święte relikwie należy rozumieć ciało bądź części ciała świętego lub błogosławionego. Relikwiami są także przedmioty należące do świętych, sprzęty, ubrania, rękopisy, jak również przedmioty otarte o ich ciała bądź o ich groby, oleje, lniane płótna, a także czczone ich wizerunki. Relikwie, aby mogły stać się przedmiotem kultu ze strony wiernych, muszą być autentyczne. Dokument autentyczności relikwii wystawia biskup danego miejsca.

Relikwie starożytne, choćby nie miały dokumentu stwierdzającego ich autentyczność, należy pozostawić w takiej czci, jakiej dotychczas doznawały, chyba że byłaby pewność co do ich nieprawdziwości.

Różne są formy oddawania czci relikwiom. Do najbardziej jednak znanych i stosowanych powszechnie w Kościele form czci należą: ucałowanie relikwii, przyozdabianie ich światłami, kwiatami, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji, zanoszenie do chorych. Nie wolno ustawiać relikwii na ołtarzu, ponieważ jest on zarezerwowany do sprawowania Najświętszej Ofiary.

ŚWIĘCI i BŁOGOSŁAWIENI
których relikwie czcimy w naszej świątyni

Krzyż Święty

relikwiarz

Maksymilian M. Kolbe

święty
8 I 1894 – 14 VIII 1941

Franciszek i Hiacynta
Marto

święci
11 VI 1908 – 4 IV 1919
11 II 1910 – 20 II 1920

Karolina Kózkówna

błogosławiona
2 VIII 1898 – 18 XI 1914

Zygmunt
Szczęsny-Feliński

święty
1 XI 1822 – 17 IX 1895

Alfons Maria
Liguori

święty
27 IX 1696 – 1 VIII 1787

Weronika Giuliani

święta
27 XII 1660 – 9 VII 1727

Pacyfik z San Severino

święty
1 III 1653 – 24 IX 1721

Franciszek de Hieronimo

święty
17 XII 1642 – 11 V 1716

Jan od Krzyża

święty
24 VI 1542 – 14 XII 1591

Jakub Strzemię

błogosławiony
1340 – 20 X 1409

Peregryn Laziosi

święty
1265 – 1 V 1345

Franciszek z Asyżu

święty
1181 lub 1182 – 3 X 1226

Dominik Guzmán

święty
8 VIII 1170 – 6 VIII 1221

Stanisław
ze Szczepanowa

święty
26 VII 1030 – 11 IV 1079

Leon Wielki, papież

święty
ok. 390 – 10 XI 461