Poniżej – w poszczególnych zakładkach – znajdziesz ważne informacje dotyczące procedur, wymaganych dokumentów, koniecznych warunków, by właściwie przygotować się i przystąpić do sakramentów Kościoła katolickiego w naszej parafii. W ostatniej zakładce podane zostały informacje związane z obrzędem pogrzebu katolickiego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności, należy skontaktować się z kancelarią parafialną.

Chrzest dzieci
odbywa się w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00;
a także:
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w Poniedziałek Wielkanocy
[w miesiącach, w których przypadają te uroczystości].

Chrzest dorosłych
odbywa się po odpowiednim przygotowaniu, a terminy ustalane są indywidualnie.

Dokumenty wymagane do sakramentu chrztu dziecka:
– Akt urodzenia dziecka – oryginał
– Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka
– Świadectwa moralności rodziców chrzestnych (wydawane w parafii ich zamieszkania)

Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka, uzyskana z parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem.

Do obrzędu chrztu wymagane są świeca i biała szata. (Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę – matka chrzestna).

Więcej na temat Chrztu Świętego znajdziesz na podstronie: O sakramentach

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

Z tej racji, że znajdujemy się w strefie czerwonej trwającej pandemii, nie odbędzie się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania zaplanowana na 8 listopada.
Z tego powodu wszystkie zaplanowane spotkania z bierzmowanymi w najbliższym czasie zostają odwołane.
Nowy termin bierzmowania zostanie ustalony po wyjściu z czerwonej strefy.

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.

Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:
– cotygodniowe spotkania formacyjne,
– cotygodniowa niedzielna Msza św.,
– raz w miesiącu wspólna dla kandydatów Msza św. z homilią i konferencją,
– katecheza szkolna,
– sakrament pojednania (spowiedź św.),
– udział we wskazanych nabożeństwach,
– modlitwa osobista,
– zaliczenie egzaminu końcowego.

Zapisy odbywają się we wrześniu.
Bierzmowanie odbywa się na wiosnę, zwykle w kwietniu.

Zapisy w kancelarii parafialnej: poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl

duszpasterz:
o. Marcin Buntow
wyślij wiadomość ->

 

BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH

(dotyczy osób, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania w zwyczajowym czasie nauki szkolnej)

Przygotowanie osób dorosłych odbywa się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Nasza parafia nie prowadzi takiego przygotowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Archidiecezji.

Więcej na temat Bierzmowania znajdziesz na podstronie: O sakramentach

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje czas zgodny z okresem roku szkolnego i dotyczy dzieci, które rozpoczęły III klasę szkoły podstawowej.

Informacje oraz zapisy dzieci do Pierwszej Komunii świętej w naszej parafii:
kancelaria parafialna
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl

Zgłoszenia: na początku września.
Terminy spotkań dzieci i ich rodziców: podawane w ogłoszeniach parafialnych

Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się głównie w ramach katechezy szkolnej. Nauczanie prowadzone jest przez katechetki, które potwierdzają proboszczowi udział dziecka w katechezie i jego przygotowanie.

Rodzice dzieci spoza terenu naszej parafii, którzy chcą aby ich dziecko przygotowywało się do I Komunii w naszej parafii, zobowiązani są dostarczyć do kancelarii parafialnej:
– świadectwo chrztu dziecka
– pozwolenie proboszcza z parafii, do której dziecko należy.

Komunia Święta dla chorych
W okresie pandemii Sakrament Chorych (spowiedź, namaszczenie i Komunia Święta) i Wiatyk – tylko na osobiste wezwanie chorego lub jego rodziny (opiekuna).

Zgłoszenia:
– w kancelarii parafialnej
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65

– na numer dyżurny
tel. [+48] 725 405 700

Więcej na temat Eucharystii znajdziesz na podstronie: O sakramentach

– spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.
w dni powszednie: 6:30-8:30; 11:30-12:30; 17:30-18:30;
w niedziele pół godziny przed każdą Mszą św. Msze św.: 7:00, 8:30, 10:00, 11.30, 13:00, 17:00, 19:00.

– w ciągu dnia (poza spowiedzią w kościele) możliwa jest spowiedź w klasztorze po uprzednim ustaleniu z kapłanem dyżurnym: telefonicznie (numer dyżurny [+48] 725 405 700) lub na domofon (nr 126).

– w przypadkach nagłych (np. wezwania do umierających) spowiadamy w każdym czasie (tel. 71.361.52.65 lub [+48] 725 405 700).

Więcej na temat Pokuty i Pojednania znajdziesz na podstronie: O sakramentach

W okresie pandemii Sakrament Chorych (spowiedź, namaszczenie i Komunia Święta) i Wiatyk – tylko na osobiste wezwanie chorego lub jego rodziny (opiekuna).

Zgłoszenia:
– w kancelarii parafialnej
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65

– na numer dyżurny
tel. [+48] 725 405 700

Więcej na temat sakramentu chorych znajdziesz na podstronie: O sakramentach

O Sakramencie Kapłaństwa – na podstronie: O sakramentach

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):
– aktualne świadectwa chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. [Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie].
– dowody osobiste
– wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub akt ślubu cywilnego.

[UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd)].
– świadectwa ukończenia katechez przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w nich).
– świadectwa nauki religii (wystarczy kserokopia) z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
– zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
– możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia pierwszej części protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

Protokół przedślubny sporządzana jest nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed ślubem i nie później, niż miesiąc przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

[UWAGA!!! Termin rezerwacji ślubu należy potwierdzić osobiście lub telefonicznie na początku każdego miesiąca w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacja może zostać anulowana]

O Sakramencie Małżeństwa – na podstronie: O sakramentach

O duszpasterstwie narzeczonych – na podstronie: Narzeczeni

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

W naszej parafii zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy w kancelarii:
w poniedziałki, środy i piątki: godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości]
we wtorki i czwartki: godz.9:00-15:00

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:
– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedź, Komunia św.), wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
– w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Msze św. pogrzebowe sprawowane są w kaplicy cmentarnej w godzinie pogrzebu [dotyczy cmentarzy przy ul.: Bardzkiej, Bujwida, Działkowej-Skowronia Góra i innych, gdzie są kaplice mszalne].

Msza św. za zmarłych w minionym miesiącu:
– pierwszy powszedni dzień miesiąca, godz. 18:00