PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej

Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin

PROŚBY I PODZIĘKOWANIA

Msza święta wotywna o Matce Bożej Łaskawej
codziennie godz.: 7:00
– w dni powszednie w kaplicy, przed Jej cudownym obrazem
– w niedziele
przy głównym ołtarzu

 

Msza święta w intencjach błagalno-dziękczynnych
za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej:
– dni powszednie, godz.: 12:00 (przy głównym ołtarzu)

prośby (intencje):
– można składać do skarbony w kaplicy Matki Bożej Łaskawej,
– składać bezpośrednio przed Mszą św. w zakrystii
– przesyłać internetowo na adres: sanktuarium.mbl@boromeusz.wroc.pl 
(intencje przesłane internetowo zostaną odczytane podczas najbliższej mszy św.).

podziękowania i powiadomienia o otrzymanych łaskach:
– można zapisać w Księdze Łask w zakrystii,
– zgłaszać w kancelarii parafialnej,
– nadsyłać listownie lub drogą internetową na adres: 
sanktuarium.mbl@boromeusz.wroc.pl

 

ofiary można wpłacać osobiście lub na konto bankowe:
PKO BP IV O/Wrocław 88 1020 5242 0000 2402 0139 6357
z dopiskiem: Sanktuarium

Sanktuarium MB Łaskawej
Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin:

ul. Krucza 58
53-411 Wrocław

kustosz:
o. Radosław Kramarski OFMConv, proboszcz

kontakt:
tel. [+48] 71 361 52 65
fax [+48] 71 360 49 64
sanktuarium.mbl@boromeusz.wroc.pl

numer konta:
PKO BP IV O/Wrocław
88 1020 5242 0000 2402 0139 6357
z dopiskiem: Sanktuarium

Kancelaria parafialna:
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl