RZYM.-KAT. PARAFIA
PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

ul. Krucza 58
53-411 Wrocław

tel. dyżurny: [+48] 725 405 700
tel. [+48] 71 361 52 65

fax [+48] 71 338 06 04
parafia@boromeusz.wroc.pl
www.boromeusz.franciszkanie.pl

NIP 899-21-24-234

konto bankowe parafii:
PKO BP S.A. 88 1020 5242 0000 2402 0139 6357


KLASZTOR
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) 
ul. Krucza 58
53-411 Wrocław
tel. [+48]  71 360 49 50 
tel. [+48]  71 361 52 65 
fax [+48]  71 338 06 04
franciszkanie@boromeusz.wroc.pl
www.boromeusz.franciszkanie.pl

NIP 899-22-55-278

konto bankowe klasztoru:
PKO BP S.A. 93 1020 5242 0000 2202 0139 6365


SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin
ul. Krucza 58

53-411 Wrocław 
tel. [+48]  71 361 52 65
sanktuarium.mbl@boromeusz.wroc.pl
www.boromeusz.franciszkanie.pl

konto bankowe: parafialne (patrz wyżej)
z dopiskiem: Sanktuarium


proboszcz, gwardian i kustosz sanktuarium:
o. Radosław Kramarski OFMConv

wikariusz parafii
o. Tadeusz Kula OFMConv

ekonom
o. Marek Stachowicz OFMConv

kapelan w Dolnośląskim Centrum Onkologii
o. Stanisław Sikora OFMConv
tel.: [+48] 609 247 458

redaktor i administrator strony internetowej
o. Ryszard Wróbel OFMConv