PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Emaus

Emaus

KRĄG BIBLIJNY – EMAUS

Chcesz pogłębiać swoją wiarę?
Chcesz spotkać Żywego Boga?
Chcesz doświadczyć Jego obecności, bliskości, miłości?
Chcesz Go usłyszeć?
Chcesz przemieniać swoje życie, swoje relacje z ludźmi?
Chcesz odnaleźć wewnętrzny pokój?

PRZYJDŹ DO NAS!

Charyzmat: krzewienie słowa Bożego.

Cel formacji: 
nawiązanie osobistej, żywej relacji z Bogiem, poprzez:
– rozważanie słowa Bożego,
– codzienną modlitwę osobistą,
– uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty,
– życie sakramentalne,
– uczestnictwo w dodatkowych spotkaniach formacyjnych (rekolekcje, dni skupienia …),
– zaangażowanie się w dzieła wspólnoty parafialnej.

Spotkania (dom parafialny, kawiarenka przy klasztorze):
czwartek godz. 19:00 – modlitwa i grupy dzielenia;
czwartek godz. 20:00 – konferencja biblijna.

duszpasterz:
o. Ryszard Wróbel

lider: 
Grzegorz Popek, tel. [+48] 510 664 071
gralcio@gmail.com