PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (inaczej: Milicja Niepokalanej) zostało założone w Rzymie w 1917 roku przez franciszkanina, św. ojca Maksymiliana M. Kolbego.

Najważniejszym warunkiem, by zostać rycerzem Niepokalanej jest oddanie się Niepokalanej – całkowicie i bezgranicznie jako narzędzie w Jej matczynych rękach oraz nosić Cudowny Medalik, który jest tarczą rycerza Niepokalanej.

Bycie Rycerzem Niepokalanej to troska o uświęcenie własne przez osobiste poświęcenie się Najświętszej Maryi Pannie i wynikająca stąd działalność apostolska w duchu maryjnym.

Drogą jest modlitwa osobista i wspólnotowa, życie sakramentalne oraz szerzenie czci Niepokalanej przez uczestniczenie w życiu parafii i we wspólnotowych przedsięwzięciach.

SYMBOL RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Kula ziemska
Cały świat i każda dusza, którą Maryja ma doprowadzić do Chrystusa

Napis MI
to królestwo Niepokalanej w duszach ludzkich

Wieniec z gałązek oliwnych otaczający kulę ziemską
znak pokoju i radości

Krzyż
oznacza duchowe odrodzenie świata

Promienie wychodzące z krzyża
symbol zbawczego działania Pana Jezusa

CUDOWNY MEDALIK

Awers medalika:
Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli ziemskiej,
Swą stopą miażdży węża – szatana.
Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski,
które otrzymują wszyscy proszący z ufnością.
W otoku medalika widnieje tekst modlitwy:
„O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”

Rewers medalika:
Duże „M”, nad którym góruje Krzyż Pański,
symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa.
Wokół znajduje się dwanaście gwiazd
tworzących koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Najświętszemu Sercu Jezusowemu,
otoczonemu koroną cierniową
towarzyszy Serce Maryi przebite mieczem.
Jest to symbol Jej bólu.

SPOTKANIA

IV niedziela miesiąca, godz.: 16:00
(dom parafialny, sala nr 11)

duszpasterz:
 
o. Tadeusz Jacek 
tel. [+48] 694 760 755

prezes:
Ewa Pancewicz

więcej: 
www.mi-polska.pl
www.niepokalanow.pl/rycerstwo-niepokalanej