PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Grupa misyjna

Grupa misyjna

KOŁO PRZYJACIÓŁ MISJI

Misje to nie abstrakcja! To rzeczywistość! To nie tylko ewangelizacja w egzotycznych krajach misyjnych, ale i nasze codzienne życie religijne, a zatem każdy chrześcijanin jest misjonarzem. Zapraszamy więc do pogłębiania świadomości o tym aspekcie życia Kościoła przez wspólną modlitwę, spotkania i korespondencję z misjonarzami, przygotowywanie dni misyjnych, nabożeństw, kontakt z Parafią Partnerską w Pariacoto w Peru i podejmowanie wielu innych ważnych działań.

z historii Grupy Misyjnej:
Powstała w październiku 2000 roku. Jej założycielem był o. Jarosław Wysoczański – misjonarz, który przed przyjazdem do naszej parafii przebywał w Peru, razem z o. Michałem Tomaszkiem i o. Zbigniewem Strzałkowskim, błogosławionymi męczennikami.
Jego pierwszą inicjatywą była propozycja, aby w każdą I niedzielę miesiąca odprawiana była msza św. misyjna w intencji beatyfikacji o. Michała i o. Zbigniewa. Zwyczaj praktykowany jest nadal; teraz modlimy się o ich kanonizację.

spotkania:
każdy wtorek miesiąca, godz.: 19.30 (dom parafialny, sala nr 12) 
Msza św. w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 10:00

duszpasterz:
o. Marcin Buntow
mitja41@gmail.com
[+48] 791776446

kontakt:
Halina Sasin,
tel. [+48] 796 181 935;
halina0201@o2.pl
kpm.boromeusz@franciszkanie.pl

więcej:
www.misjekrak.franciszkanie.pl
www.misje.pl

motto działalności:
modlitwa; informacje; spotkania; jedność; Eucharystia

główne cele:
– rozwijanie i popularyzowanie postaw misyjnych wśród parafian,
– organizowanie i koordynowanie akcji i wydarzeń misyjnych na terenie parafii i poza nią,
– przybliżanie życia misjonarzy, jego specyfiki oraz ich potrzeb,
– formacja członków grupy.

główne linie działania:
– modlitwa za wszystkich misjonarzy, zwłaszcza franciszkańskich (każdy codziennie, indywidualnie, w dowolnym momencie w ciągu dnia odmawia różaniec);
– informacje i kontakt z misjonarzami pracującymi na różnych placówkach (listy, rozmowy telefoniczne, kartki świąteczne, e-maile, odwiedziny i spotkania z misjonarzami odwiedzającymi naszą parafię, zamieszczanie listów od misjonarzy w „Liście nie tylko do Parafian”, śledzenie na bieżąco wiadomości zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym Sekretariatu Misyjnego oo. Franciszkanów w Krakowie oraz na stronie internetowej www.misjekrak.franciszkanie.pl; 
– współpraca z parafią partnerską w Pariacoto w Peru. (Pomocy finansowa dla misjonarzy, spotkaniach z misjonarzami pracującymi w Peru);
– Msza święta misyjna celebrowana jest w intencji wszystkich misjonarzy franciszkańskich pracujących na różnych kontynentach. (Grupa przygotowuje liturgiczną (czytania, psalm, modlitwa wiernych, śpiewy; prezentowane są odpowiednie modlitwy oraz zdjęcia misjonarzy – męczenników z Peru);
– opieka nad gablotą misyjną w kruchcie kościoła.

nasza wrocławską „specjalność”:
– Msza święta misyjna „Wokół Jednego Ołtarza” w pierwszą niedzielę czerwca.
(Wiosną 2005 roku zaproponowaliśmy misjonarzom pracującym na franciszkańskich placówkach, aby tego samego dnia o tej samej godzinie, odprawili oni msze św. i w ten sposób zjednoczyli się z nami duchowo, kiedy także u nas będzie również celebrowana Eucharystia. Ku naszej wielkiej radości, pomysł spodobał się i otrzymaliśmy krótkie listy, które były odczytane w kościele w tym wyjątkowym dniu. Stało się to już naszą tradycją…).

Od kilku lat grono osób, pamiętających w swoich modlitwach o misjonarzach, znacznie się powiększyła, dzięki akcji drukowania i rozpowszechnienia wśród parafian imiennych „obrazków”.   

Aktywne uczestnictwo w misyjnej działalności Kościoła Powszechnego, przede wszystkim w Tygodniu Misyjnym. (udział i prowadzenie nabożeństw różańcowych; obsługa liturgiczna  mszy św.; organizacja kwest na misje; projekcje filmów o tematyce misyjnej; prelekcje; spotkania z misjonarzami).

Najnowszym pomysłem są rekolekcje misyjne w parafii głoszone przez zaproszonego misjonarza.

Działanie w jedności z parafią:
Aktywne uczestnictwo w życiu naszej parafii włączając się (lub inicjując) okazjonalne wydarzenia, np.:
– prowadzenie Drogi Krzyżowej z rozważaniami misyjnymi,
– patronat nad Wieczorem Andrzejkowym we współpracy z innymi grupami parafialnymi,
– zabawa karnawałowa (we współpracy z różnymi grupami parafialnymi); dochód przeznaczony jest na potrzeby misji,
– pomoc podczas wizyty przedstawiciela Sekretariatu Misyjnego z Krakowa we Wrocławiu (pomoc w kweście na rzecz misji),
– Wielki Piknik Rodzinny (połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca oraz patronalnego święta św. Antoniego) w ogrodzie franciszkańskim w 2. niedzielę czerwca (we współpracy z różnymi grupami parafialnymi oraz sponsorami),
– czynny udział we Mszy św. każdego 9 dnia miesiąca (oprawa liturgiczna) oraz uczestnictwo w nabożeństwie za wstawiennictwem błogosławionych męczenników o. Michała i o. Zbigniewa.

Ponadto:
– współpraca z redakcją „Listu nie tylko do Parafian” (publikacja artykułów o tematyce misyjnej);
– współdziałanie z najmłodszymi parafianami („Kolędnicy Misyjni”);
– procesja z darami w czasie mszy św. w Tygodniu Misyjnym oraz msza „Wokół Jednego Ołtarza”;
– współpraca z zaprzyjaźnionym przedszkolem (nr 80 „Zielona Dolinka”);
– współpraca z wszystkimi, którzy mają ducha misyjnego i pragną wspierać dzieło misyjne!

konto bankowe na misje franciszkańskie:
Klasztor Franciszkanów
53-411 Wrocław, ul. Krucza 58
PKO BP IV O/Wrocław 93 1020 5242 0000 2202 0139 6365
z dopiskiem: MISJE