PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Krzewiciele kultury

Krzewiciele kultury

MIŁOŚNICY I KRZEWICIELE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

motto:
Dojrzała wiara wypowiada się przez kulturę
[Jan Paweł II]

 cele:
– zapewnienie przyjaznego środowiska, w którym chrześcijanie mogą rozwijać swoją wiarę i życie duchowe;
– ewangelizacja i sprawowanie kultu oraz promocja osoby ludzkiej i rozwój kulturowy środowiska o charakterze integralnym;
– katecheza ustawiczna realizowana we współpracy ze wszystkimi grupami istniejącymi na terenie parafii.

spotkania:
– drugi lub trzeci czwartek miesiąca
(dokładny termin podany będzie w ogłoszeniach parafialnych i na plakatach)
– z okazji ważnych wydarzeń, rocznic, jubileuszy
– z okazji nabożeństw fatimskich (13 każdego miesiąca od maja do października)
– z okazji okolicznościowych wieczorów modlitewnych.

Zapraszamy szystkich zainteresowanych.

 

kontakt:
Maria Żmijowska 
tel.: [+48] 728 457 999