PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca Kościół katolicki wspomina dwóch wielkich świętych, zwanych filarami Kościoła: Piotra i Pawła

29 czerwca Kościół katolicki wspomina dwóch wielkich świętych, zwanych filarami Kościoła: Piotra i Pawła.

Święty Piotr pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Mieszkał z rodziną w Kafarnaum i z zawodu był rybakiem. Jezus Chrystus powołał go na swojego ucznia razem z jego bratem Andrzejem. Był on świadkiem Przemienienia na Górze Tabor i w imieniu Apostołów wyznał wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem. Choć po aresztowaniu Chrystusa trzykrotnie się Go zaparł, gorzko tego żałował i po Zmartwychwstaniu potwierdził miłość do Niego. Z Jerozolimy przeniósł się do Antiochii, potem osiadł w Rzymie. Tam, za panowania cesarza Nerona, poniósł śmierć męczeńską.

Święty Paweł wychowywał się w rodzinie żydowskiej, która posiadała obywatelstwo rzymskie. Pobierał nauki u Gamaliela. Jako gorliwy wyznawca judaizmu był początkowo prześladowcą chrześcijan. Podczas podróży do Damaszku, dokąd jechał, aby aresztować uczniów Chrystusa, olśniła go światłość z nieba. Po tym wydarzeniu Szaweł uwierzył w Chrystusa, przyjął chrzest w Damaszku z rąk Ananiasza i stał się głosicielem Ewangelii, głównie w krajach pogańskich. Nazywany jest Apostołem Narodów. W swoich trzech wielkich podróżach misyjnych niósł Dobrą Nowinę wielu narodom. Pozostawił trzynaście listów, które znajdują się w kanonie Pisma Świętego Nowego Testamentu. Zginął śmiercią męczeńską w Rzymie, przez ścięcie mieczem.

W czasie Mszy świętej, której przewodniczył o. Józef Trybal, a koncelebrował o. Marek Stachowicz modliliśmy się za wstawiennictwem tych wielkich Świętych. W czasie homilii o. Józef przybliżył nam sylwetki obu Świętych, podkreślając, że mimo dużych różnic między nimi, stali się największymi z Apostołów, którzy oddali życie za Chrystusa, ponosząc śmierć męczeńską.

Dzisiejsze święto nosi również nazwę „świętopietrza”, a jego historia sięga aż VIII wieku. Tego dnia naszymi datkami wspieramy Stolicę Apostolską. Aż do reformacji w XVI wieku chrześcijańscy władcy płacili papieżowi specjalny podatek na Kościół. W 1871 r. ten stary zwyczaj wznowił papież Pius IX. W Polsce świętopietrze – najstarszy podatek nad Wisłą, który płacił już Mieszko I – zbiera się właśnie 29 czerwca, czyli w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra.

tekst: Marta Kuriata
fotografie: Gabriela Piniasz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp