PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Odpustowe uroczystości na Kruczej

W piątkowy wieczór, 7 maja 2021 roku, świętowaliśmy uroczyście odpust parafialny.

W piątkowy wieczór, 7 maja 2021 roku, w związku z przypadającym tego dnia liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej Łaskawej, świętowaliśmy uroczyście odpust parafialny.

Obraz Matki Bożej Łaskawej – zwanej też Radosną –  trafił do naszej świątyni w 1963 r., i został umieszczony w odrestaurowanej przykościelnej kaplicy. Intronizował go ówczesny sufragan wrocławski. Od tego momentu kult cudownego wizerunku Maryi kwitł i rozwijał się.
Taki stan rzeczy skłonił franciszkanów do starań o ustanowienie w tym miejscu sanktuarium archidiecezjalnego. Proces ten zakończył się uzyskaniem aprobaty kardynała, metropolity wrocławskiego. Dekret ustanawiający Kaplicę Cudami Słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej sanktuarium ukazał się 3 maja 1993 r., a uroczyste jego ogłoszenie miało miejsce 8 czerwca tego samego roku.
Kolejnym krokiem było podjęcie starań o koronację cudownego wizerunku. Ceremonia koronacyjna odbyła się 11 września 1994 r. [Więcej o historii sanktuarium: https://www.boromeusz.franciszkanie.pl/sanktuarium-historia/ ].

Eucharystii odpustowej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Andrzej Siemieniewski. On też wygłosił okolicznościowe słowo Boże, w którym w oparciu o czytania liturgiczne nakreślił piękno zbawienia i zachęcał do ufnego zawierzenia się Matce Bożej Łaskawej (poniżej zamieszczamy nagranie kazania).

Gościa honorowego przywitał w imieniu wspólny i parafian proboszcz i gwardian (a zarazem kustosz sanktuarium) o. Radosław Kramarski, który wraz ze swymi współbraćmi koncelebrował uroczystą Mszę świętą.
Liturgia odbywała się w języku polskim, ale nie zabrakło też elementów angielskich; we wspólne świętowanie włączyli się bowiem przedstawiciele duszpasterstwa anglojęzycznego, działającego przy naszej parafii [https://www.boromeusz.franciszkanie.pl/pastoral-centre ].

Splendoru obchodom odpustowym dodała pełna posługa służby liturgicznej ołtarza oraz wzruszające śpiewy całego kościoła pod kierunkiem naszej organistki. Dary ofiarne przynieśli do ołtarza przedstawiciele rodzin.
Na zakończenie ceremonii wszystkie małżeństwa i rodziny miasta Wrocławia oraz całej Archidiecezji Wrocławskiej zostały zawierzone Matce Bożej Łaskawej. Tekst zawierzenia, odczytanego przez jedną z par małżeńskich, zamieszczamy poniżej:

Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła. Od wielu już lat jesteś obecna wśród nas w znaku swego słynącego łaskami Obrazu. Oczyma pełnymi dobroci i współczucia spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują od Ciebie pomocy. Przyjmij, Matko Łaskawa, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy – jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, i jak sławi Cię przez wieki Kościół święty. Przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi.

Przeczysta Panno Maryjo, Łaski pełna, oddajemy Ci nas samych, całą naszą miłość, nasze życie, pracę i radości, nasze słabości i cierpienia. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Tobie, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego kościele. Prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Najświętsza Maryjo, Matko Boża Łaskawa, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Wypraszaj naszym rodzinom moc łaski, by z radością przyjmowały poczęte w nich życie i otaczały je taką miłością, jaką Ty otaczałaś – poczętego za sprawą Ducha Świętego – Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadamy, pomagaj nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty, przynoszącym pokój duszy. Błagamy Cię, wypraszaj nam dar umiłowania wszystkich sakramentów świętych, które – jako znaki swojej obecności wśród nas – pozostawił nam Twój Syn. Wtedy, Matko nasza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen”.

Inne modlitwy do Matki Bożej Łaskawej >>>

Redakcja
Fotografie:
Gabriela Piniasz [1]
Maciej Lesiak [2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp