PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Pierwszoczwartkowe modlitwy o powołania

Pierwszy czwartek miesiąca jest w naszej świątyni dniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Pierwszy czwartek każdego miesiąca jest w naszej świątyni dniem szczególnych modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za tych wszystkich, którzy już kroczą drogą powołania. W czwartek 6 maja br. grupa modląca się tak oto wyraziła swoje intencje.

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie utajniony w Najświętszym Sakramencie. Chcemy Cię prosić Panie, za Ojcem Świętym Franciszkiem, on jest zastępcą Twoim na ziemi. Jest naszą opoką, na której zbudowany jest Twój Kościół.

Prosimy Cię za naszych kapłanów i biskupów. Błogosław ich trudowi, aby wydali obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym.

Szczególnej opiece powierzamy Ci, Panie Jezu, naszych ojców i braci posługujących w naszej parafii, jak również kapłanów, braci i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii, którzy pracują w innych kościołach i wspólnotach zakonnych. Dla nich wszystkich prosimy o zdrowie i błogosławieństwo Boże na każdy dzień.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za misjonarzy, za wszystkie łaski, jakie spłynęły przez ich słowa i ręce na ludzi, do których zostali posłani.

W pierwszy czwartek miesiąca nie możemy zapomnieć o ludziach młodych, szukających swego powołania. Niech światło miłości oświeca ich serca i dodaje odwagi w rozeznawaniu woli Bożej, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Jego wezwanie do podjęcia życia kapłańskiego, zakonnego, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego.

Jezu, Dobry Pasterzu Kościoła, błogosław naszej parafii, daj obfitość Twego życia rodzinom chrześcijańskim, aby były wytrwałe w wierze i służbie Kościołowi, przyczyniając się w ten sposób do rodzenia i wzrastania nowych powołań. Prosimy o siły i wytrwałość dla tych, którzy rozpoczęli formację zakonną w postulacie w Głogówku, którzy kontynuują ją w nowicjacie w Kalwarii Pacławskiej, i którzy są studentami w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

W najbliższym czasie nasza krakowska prowincja franciszkanów będzie przeżywała kapitułę prowincjalną nadzwyczajną. Prosimy o dary Ducha Świętego dla jej uczestników i obfite owoce tego spotkania.

Wysłuchaj, o Panie Jezu, te wszystkie nasze prośby za wstawiennictwem NMP Dziewicy – Twojej Matki i Królowej Apostołów, Pośredniczki Wszelkich Łask. Niech Ta, którą czcimy w naszym sanktuarium – Matka Boża Łaskawa – ku czci której w najbliższy piątek (7 maja) odbędzie  się odpust pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego, wnosi głęboki pokój i umocnienie na drogach życia naszych kapłanów, a serca naszych ojców i braci niech doświadczają jak najczęściej Jej macierzyńskiej troski i obrony.

Uwielbienie Boga za kapłanów
Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje słowo i działali w Twoje imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij nich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej Śmieci  i Zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo w ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym – uzdrowienie.
Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana.
Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje Boskie podobieństwo mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych!
Ty dla zachowania i rozszerzania swojego Kościoła ustanowiłeś kapłaństwo i powiedziałeś do swoich Apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje.”
Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów Twojemu świętemu Kościołowi.
Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, prosimy Cię pokornie przez Najsłodsze Serce Twoje oraz Niepokalane Serce Matki Twej, Maryi, abyś owczarni swojej, Pasterzu wieczny, nie opuszczał w jej uściskach, lecz wzbudził na nowo w Kościele świętym tego Ducha, którego tak hojnie wylałeś dawniej na Apostołów.
Wezwij, prosimy, jak najwięcej osób do stanu kapłańskiego i zakonnego. Tych zaś, których wybierzesz i powołać raczysz, niech zawsze ożywia gorliwość o chwałę Twoją i zbawienie dusz, uświęca łaska i cnota, a duch Twój wzmacnia we wszystkich przeciwnościach.
Jezu, daj nam kapłanów i osoby zakonne według serca twego. Amen. 

Modlitwa do Matki Bożej
Maryjo, Matko kapłanów i misjonarzy. Ty jesteś wzorem życia misyjnego i życia Słowem Bożym. To Ty zaniosłaś Dobra Nowinę o Twoim Synu do Elżbiety. Ty chodziłaś za Nim misyjnymi drogami, także tą ostatnią na Kalwarię, a po śmierci Chrystusa troszczyłaś się razem z apostołami o losy Kościoła i Ewangelii. Maryjo, ty wypraszasz powołania kapłańskie i misyjne, ty wspomagasz nieustannie dzieło misyjne. Przeto o Matko, daj misjonarzom siły, by mogli mocniej wierzyć, więcej kochać i żyć w nadziei.
Królowo Apostołów, Ty, której modlitwa wyjednała taką siłę Apostołom Chrystusa, że oni, biedni galilejscy rybacy, nawracali potężny pogański świat, uproś także i u nas w Polsce wiele powołań kapłańskich i misyjnych. Daj, abyśmy pamiętali w naszych modlitwach i ofiarach o apostolskiej pracy misjonarzy. Amen.

Parafialna grupa modlitewna
Fotografie: o. Ryszard Wróbel OFMConv

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp