PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Wigilia Paschalna na Kruczej

Wielka Sobota to dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa

Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. 

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Najważniejszym momentem obchodów paschalnych była Wigilia Paschalna, czyli celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Uroczysta liturgia – której przewodniczył proboszcz i gwardian o. Radosław Kramarski – rozpoczęła się o godz. 21.30 na placu kościelnym obrzędem światła, na który złożyły się: poświęcenie ognia, zapalenie paschału i uroczyste wniesienie go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem „Światło Chrystusa” i zapaleniem świec przez wiernych. Tę część obrzędów zakończył śpiew uroczystego Exultet (pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus), w wykonaniu o. Radosława.

Drugą część obchodów stanowiła liturgia słowa. Złożyły się na nią czytania ze Starego i Nowego Testamentu (w sumie osiem), w których uczestnicy przypomnieli sobie najważniejsze momenty z historii zbawienia; ewangelia opowiadała o odkryciu pustego grobu. Każde czytanie i przedzielające je psalmy były wykonywane przez inną osobę.

Podsumowaniem czytań była homilia wygłoszona przez o. Kramarskiego. Kaznodzieja przestrzegał: „Wielu ludzi sądzi, że można grać na dwa fronty. Jeden to przebywanie w świecie Boga, który jest odgrodzony od świata ciemności parkanem przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę, nie kradnij, szanuj dzień święty, miłuj Boga i bliźniego, przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. Drugi to możliwość wyjścia poza ten parkan i zbudowania sobie świata według własnej woli, a nie według woli Boga. Wydaje się im, że poza tym Bożym parkanem jest przestrzeń wolna do zagospodarowania, przestrzeń, która do nikogo nie należy, w której mogą czynić to, co się im podoba. Słyszeli o Szatanie i złu, ale traktują te wiadomości jako bajki o wilku czyhającym na Czerwonego Kapturka”. Zwrócił przy tym uwagę, że „z objawienia Bożego wiemy, że nie ma przestrzeni wolnej. Tuż za parkanem Bożych przykazań rozpościera się ciemny las, a władzę w nim ma zło. Nikt nie może chodzić bezkarnie po jego terenie. Albo się mu podda, albo zginie w jego łapach. Święty Piotr przestrzega: Czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożarł”. Jednocześnie przypomniał: „Wielu sądzi, że mogą bezkarnie wybrać ateizm, że mogą wyjść poza parkan Bożych przykazań, aby zbudować świat na własną rękę. Przeżyją straszne rozczarowanie. Kto porzucił światło, kto wybrał ciemności, ten wybrał władcę ciemności. Decyzja odwrócenia się od Boga jest równoznaczna z wejściem w paszczę zła, które potrafi błyskawicznie zniewolić człowieka”. Kończąc homilię zachęcił: „Podziękujmy Bogu za chrzest, za tę decyzję wejścia w świat dobra, miłości, sprawiedliwości… Podziękujmy za tych, którzy nas do chrztu przynieśli, za rodziców i za chrzestnych, bo nikt nie dokonał dla nas tak wiele jak ci, którzy włączyli nas w środowisko Boże. Głośno i wyraźnie jeszcze raz wyrzeknijmy się świata, który jest pod władzą Szatana i wybierzmy zdecydowanie świat Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Po homilii nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wierni zostali też pokropieni wodą święconą. Potem modlono się za świat, Kościół i parafię w modlitwie wiernych.

Następnie kontynuowano uroczystą Eucharystię, której zwieńczeniem było przyjęcie Ciała Pańskiego w Komunii świętej.

Zamiast tradycyjnej procesji rezurekcyjnej (obostrzenia pandemiczne uniemożliwiły jej przeprowadzenie) wystawiony został Najświętszy Sakrament i odśpiewano dziękczynne Te Deum.

Oprawa muzyczna tego wieczoru leżała w gestii parafialnego chóru „Borromeo” pod dyrekcją naszej organistki.

W ogłoszeniach parafialnych o. Radosław podziękował tym wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do uświetnienia obchodów Triduum Paschalnego i złożył wszystkim uczestnikom, także tym, którzy śledzili uroczystości dzięki transmisjom internetowym, życzenia Wielkanocne.

Ceremonie Wielkiej Soboty rozpoczęły się wspólną modlitwą brewiarzową. Uroczystą jutrznię i godzinę czytań odmówili o godz. 8:00 w kościele wspólnie parafianie i zakonnicy.
Przez cały dzień trwała też adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
W godzinach od 10 do 16, na placu kościelnym przy krzyżu misyjnym, w odstępach kilkunastominutowych, błogosławiono tradycyjne koszyczki z potrawami na stół wielkanocny. O godz. 15:00 natomiast parafianie odmówili modlitwy drugiego dnia nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego oraz modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

redakcja

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp