PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Rok 2021 Rokiem świętego Józefa!

8 grudnia 2020 roku papież Franciszek ogłosił Rok świętego Józefa...

Wśród różnych wniosków, jakie ojcowie Soboru Watykańskiego I zgromadzeni w Rzymie (1869-1870) przedłożyli Piusowi IX, dwa pierwsze dotyczyły św. Józefa”. Od tamtej chwili minęło 150 lat!

Pierwszy, w którym proszono o podniesienie stopnia jego kultu w świętej liturgii podpisało 153 biskupów; drugi, o uroczyste ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, złożyło 43 generalnych przełożonych zakonów. Oba, z wielką radością przyjął ówczesny papież Pius IX. W początkach swego pontyfikatu wyznaczył on święto i liturgię opieki św. Józefa na III niedzielę po Wielkanocy. Już w 1854 r. w serdecznym i pobożnym przemówieniu ukazał św. Józefa jako najpewniejszą po Najświętszej Maryi Pannie nadzieję Kościoła, a 8 grudnia 1870 r., po zawieszeniu Soboru Watykańskiego na skutek wydarzeń politycznych, skorzystał z przypadającego święta Niepokalanej, by w sposób najbardziej uroczysty i oficjalny ogłosić św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, podnosząc jednocześnie święto 19 marca do rytu liturgicznego zdwojonego pierwszej.
Św. Józef jest też patronem Zakonu franciszkańskiego. Znalazło to potwierdzenie w Konstytucjach zakonnych: „Bracia będą czcić i naśladować św. Józefa, opiekuna Zakonu, przedziwny wzór człowieka wiary, całkowicie oddanego Bogu”. (47, § 40). Decyzja o wyborze św. Józefa na opiekuna i patrona Zakonu została podjęta 297 lat temu, podczas kapituły generalnej, która odbyła się w maju 1741 r. w klasztorze Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie. Obradom kapituły przewodniczył osobiście papież Benedykt XIV. Wkrótce po niej, wydał w dniu 6 września 1741 r. dekret, w którym udzielił odpustów, o jakie prosili franciszkanie.
Wielki czciciel Matki Bożej Niepokalanej św. Maksymilian Maria Kolbe wskazał św. Józefa jako przykład oddania się Niepokalanej. W wigilię Bożego Narodzenia 1938 r. w Niepokalanowie powiedział do braci: „Tak starajmy się wprowadzić Niepokalaną w dusze, jak św. Józef w Betlejem. Prośmy św. Józefa, byśmy tak byli oddani, tak się poświęcali, tak pracowali dla Niepokalanej i tak dla Niej żyli – jak on” (Konferencje św. Maksymiliana Kolbego, nr 202).
8 grudnia 2020 roku papież Franciszek, podczas audiencji generalnej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, ogłosił rok 2021 Rokiem świętego Józefa.

——-

Choć ani jedno słowo św. Józefa nie zostało zapisane w Piśmie Świętym, to jego milczący przykład posłuszeństwa, wierności i troskliwej opieki nad Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się jednym z ukochanych świętych wielu katolików.

Nabożeństwo do św. Józefa zaczęło się rozwijać w trzecim lub czwartym wieku, jednak w modlitewniku „Pieta” można znaleźć modlitwę do Opiekuna Jezusa datowaną na… rok 50!

O, święty Józefie,
którego opieka przed tronem Boga
jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa,
powierzam ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie,
pomóż mi przez twoje potężne wstawiennictwo
i wyproś mi u twojego Boskiego Syna
wszelkie duchowe błogosławieństwa,
żebym – poddany twojej niebiańskiej mocy –
mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd
najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie,
nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem ciebie.
A w twoich ramionach zasypia Jezus.
Nie ośmielę się zbliżyć do ciebie,
kiedy On spoczywa na twoim sercu.
Uściskaj Go mocno w moim imieniu,
ucałuj Jego drogocenną głowę
i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek,
kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie.

Święty Józefie, patronie odchodzących dusz,
módl się za mnie. Amen.

W 1555 r. papież przesłał tekst tej modlitwy cesarzowi Karolowi, który wyruszał na bitwę, pisząc:

Każdy, kto przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą śmiercią ani nie utonie, trucizna na niego nie podziała ani nie wpadnie w ręce wrogów, ani nie zginie w ogniu, ani nie zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła.

Jednak by ta modlitwa do św. Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła, trzeba spełnić jeden ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe dobro dla siebie bądź dla osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem Józefa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp