PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Rejonowy Dzień Wspólnoty

W niedzielę 12 marca, małżonkowie skupieni w kręgach Domowego Kościoła przeżywali Rejonowy Dzień Wspólnoty

W niedzielę 12 marca, będąc w jedności z całym Ruchem Światło-Życie, małżonkowie skupieni w kręgach Domowego Kościoła przeżywali wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) wrocławskiego rejonu południowy-zachód.

Tematyka spotkania koncentrowała się na trzecim ze sposobów urzeczywistniania się Kościoła – na diakonii. Jest ona szczególnym wymiarem „Życia w świetle” (hasło roku formacyjnego 2022/2023): bardzo wyraźnie widać, jak spotkanie z Jezusem – Światłością – sprawia, że realizują się Jego słowa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).
Pierwszym punktem spotkania była Eucharystia, podczas której członkowie Ruchu praktycznie realizowali służbę Bogu i ludziom przez przygotowanie czytań, psalmu, modlitwy powszechnej i procesji z darami oraz uczestnictwo w asyście liturgicznej służby ołtarza.

Mszy przewodniczył o. Ryszard Wróbel, a koncelebrowali ks. Sebastian Kruk – moderator rejonowy Domowego Kościoła oraz o. Józef Szańca.

Niedzielna Ewangelia o spotkaniu Jezusa z samarytanką i słowa o. Ryszarda doskonale wprowadziły oazowiczów w temat RDW. Kaznodzieja zwrócił uwagę na dzban pozostawiony przez Samarytankę przy studni po spotkaniu z Jezusem. Kobieta wróciła do miasta, by podzielić się z innymi doznaną łaską i radosną nowiną. Kapłan zachęcił do refleksji: „Może więc warto poświęcić w życiu coś, co wydaje się niezbędne, konieczne, absolutnie nie do zastąpienia i odkryć wreszcie coś o wiele wspanialszego, coś dla czego warto poświęcić wszystko inne razem wzięte”. Zaznaczył, że „ważne, by tego typu decyzje podejmować zawsze w obecności Pana”.

Następnie członkowie wspólnoty udali się do kawiarenki parafialnej, gdzie odbyła się agapa (wspólny posiłek). Był to czas, w którym przy rozmowie i poczęstunku cieszono się obecnością braci i sióstr.

Po agapie uczestnicy wysłuchali konferencji moderatora rejonowego. Ksiądz Sebastian dokonał analizy przyczyn i  trudności w podejmowaniu służby/diakonii.

Kolejnym elementem spotkania była modlitwa kontemplacyjna śpiewem połączona ze świadectwami. Po modlitwie małżonkowie udali się na spotkania w małych grupach. We wspólnych rozważaniach o znaczeniu diakonii oraz kształtowaniu postawy diakonijnej na wzór Chrystusa-Sługi sięgnięto do scen ewangelicznych przedstawionych na obrazach z kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku.

Zwieńczeniem Rejonowego Dnia Wspólnoty była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwa osobistą  – Namiotem Spotkania w kaplicy Porcjunkula.

tekst: Karolina i Paweł Wójcikowie
fotografie: Maciej Lesiak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp