PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Prymicje o. Dawida

5 czerwca 2022 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, miała miejsce w naszej parafii Msza św. prymicyjna o. Dawida Bujasa

5 czerwca 2022 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, miała miejsce w naszej parafii o godz. 13-tej Msza św. prymicyjna o. Dawida Bujasa, który przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 2022 r. w Krakowie.

Msza Święta rozpoczęła się od odśpiewania hymnu do Ducha Świętego. Następnie Prymicjant został przywitany przez grupy parafialne. Jako pierwsza powitała go jedna z najmłodszych parafianek, po niej przedstawicielka młodzieży franciszkańskiej „Pastwisko”, która stwierdziła, że jest dla nich wielką radością uczestniczyć w tej Mszy św. i widzieć o. Dawida w ornacie kapłana. Przedstawicielka parafialnej Grupy Modlitewnej za kapłanów przypomniała, że Prymicjant był w naszej parafii na 3-miesięcznej praktyce przed święceniami i uczestniczył wtedy między innymi w nabożeństwach pierwszo-czwartkowych prowadzonych przez tę Grupę. Mógł wtedy przekonać się, jak bliskie sercu parafian są modlitwy za kapłanów, jak i o powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego i misyjnego. Z kolei przewodnicząca rady parafialnej powitała o. Dawida w imieniu całej wspólnoty parafialnej, życząc mu błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego oraz tego, aby Jezus był dla niego przyjacielem i przewodnikiem, a Maryja – Matka Kapłanów, przygarniała go do swojego Serca i otaczała opieką.

Na końcu powitał o. Dawida proboszcz parafii i gwardian klasztoru o. Radosław Kramarski. Wspomniał, że tak niedawno był on wśród nas jako diakon Kościoła, a poprzez święcenia kapłańskie staje przy ołtarzu już jako Chrystusowy kapłan. W imieniu wspólnoty zakonnej i kapłańskiej życzył o. Dawidowi, aby Duch Święty, który dziś w sposób szczególny działa, obdarzył go wieloma darami. Życzył mu też, aby był „kapłanem według Serca Jezusowego”, i aby miał zawsze czas dla Boga i dla ludzi. A Matka Boża Łaskawa, aby wypraszała dla niego wszelkie łaski na wszystkie lata posługi kapłańskiej.

Prymicjant sprawował Eucharystię w intencji całej wspólnoty parafialnej. Mszę św. koncelebrowali: o. Radosław Kramarski, o Marcin Buntow; gościem był o. Zdzisław Kijas z kurii generalnej zakonu w Rzymie, profesor, postulator generalny ds. kanonizacji, który miał duży wkład w beatyfikację s. Paschalisy i jej towarzyszek, która to beatyfikacja odbędzie się w sobotę 11 czerwca w katedrze wrocławskiej.

O wyjątkową oprawę Eucharystii zadbała Liturgiczna Służba Ołtarza.

Homilię wygłosił o. Marcin Buntow. Kaznodzieja powiedział, że przeżywamy jedno z najpiękniejszych, najważniejszych świąt w Kościele, że dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem narodzin Kościoła. Kościół jest wspólnotą, którą prowadzi Duch Święty. Dodał, że uczestniczymy w pierwszej Mszy św. o. Dawida w naszej parafii, że możemy się zanurzyć w „rzeczywistości Wieczernika”. To właśnie podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb w swoje ręce, połamał go i rozdał go swoim uczniom. Tak też Pan Jezus uczynił wobec o. Dawida – wziął Go z ziemi sieprawskiej w swoje ręce, błogosławił i chce teraz dawać go swojemu Kościołowi. Kaznodzieja podziękował o. Dawidowi, że przyjął te święcenia kapłańskie i życzył mu, aby w pełni mocy Ducha Świętego niczego się nie bał i za każdym razem „wychodził odważnie” tam, gdzie Pan Jezus go pośle.

Na zakończenie Mszy św. prymicyjnej o. Dawid podziękował wspólnocie parafialnej i proboszczowi za możliwość odprawienia mszy w naszej parafialnej świątyni. Podziękował również za złożone mu na początku Mszy św. życzenia i kwiaty, za piękną oprawę liturgiczną i wspólną modlitwę.

Udzielił też swojego prymicyjnego błogosławieństwa poszczególnym stanom: kapłanom, osobom życia konsekrowanego, liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim wiernym. Każdy z pobłogosławionych otrzymał w prezencie obrazek prymicyjny.

Tekst: Krystyna Mikosiak
Fotografie: Gabriela Piniasz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp