PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Parafianie modlą się za swoich kapłanów

Niepokalana Maryjo, wspieraj swoją matczyną miłością tych, którzy są już konsekrowani...

Panie Jezu Chryste, dobry Pasterzu naszych dusz, Ty, który znasz swoje owce i wiesz jak poruszyć nasze serca, otwórz umysły i serca tych młodych ludzi, którzy poszukują i oczekują słów prawdy dla swojego życia:

– spraw, żeby poczuli, iż jedynie w tajemnicy Twojego wcielenia znajdą pełne oświecenie;

– natchnij odwagą tych, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, lecz obawiają się, że Twoje wymagania są zbyt wygórowane;

– obudź Ducha w tych młodych ludziach, którzy chcieli by pójść za Tobą, lecz nie potrafią przezwyciężyć wątpliwości i obaw i ostatecznie idą za innymi głosami, które prowadzą w ślepą uliczkę.

Ty, który jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia, Słowem, które oświeca i podtrzymuje nasze serca, przezwycięż z Twoim Duchem opór i wahania niezdecydowanych młodych ludzi.

Wyzwól w tych, których wzywasz, odważną odpowiedź „Oto ja, poślij mnie!”

Niepokalana Maryjo, wspieraj swoją matczyną miłością tych młodych ludzi, którym Ojciec daje usłyszeć swoje słowo; wspieraj tych, którzy są już konsekrowani. Pozwól, żeby z Tobą wypowiedzieli „tak” na radosne i nieodwołalne oddanie się Bogu.

Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako pasterze.

Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń.

Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.

O Matko Najświętsza, Matko Kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna. Do Niego oni należą!

Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani.

Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa. Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego co Boże.

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości.

Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i w wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich samych gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

—–

Apostolat modlitw za kapłanów powstał w naszej parafii 4 listopada 2010 roku. Jego założycielką była p. Barbara Sienkiewicz, po jej śmierci kontynuatorką została p. Wanda Pietkiewicz. Obecnie modlitwy prowadzi Krystyna Mikosiak z grupą kilkuosobową.
Założeniem apostolatu jest, aby każdy kapłan został objęty codzienną wieczystą indywidualną modlitwą. Grupa osób należących do apostolatu modli się także w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

W naszej świątyni modlitwy takie odbywają się w każdy Pierwszy czwartek miesiąca podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św.
Opiekunem grupy W latach 2010-2020 był proboszcz o. Marek Augustyn; obecnie jest nim proboszcz o. Radosław Kramarski.

Krystyna Mikosiak
Zdjęcie: Gabriela Piniasz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp