PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Niedziela Palmowa na Kruczej

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym Kościoła

Szósta niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Męki Pańskiej, zwana jest inaczej Niedzielą Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień – najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym Kościoła.

Kościół wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się zazwyczaj od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Obostrzenia związane z pandemia wyeliminowały te zwyczaje z programu uroczystości.
Tego dnia na początku liturgii święci się palmy. Obrzęd poświęcenia palm należy już do liturgii mszalnej, dlatego po przyjściu do Kościoła celebrans opuszcza akt pokutny i wezwanie „Panie zmiłuj się nad nami”, a sprawowanie Mszy św. rozpoczyna od oracji (kolekty). Kapłan sprawujący liturgię zakłada szaty koloru czerwonego.
Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, odczytano opis Męki Pańskiej. W roku bieżącym, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, była to wersja ewangelisty Marka.
Liturgia, łącząc w sobie radosną procesję z palmami oraz czytanie opisu Męki Pańskiej, podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara na krzyżu są ze sobą nierozerwalnie związane. Ukazuje Jezusa jako Króla i Pana, który pomimo okrutnej śmierci, nigdy nie pozbawił się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Wręcz odwrotnie, przez swoją mękę i śmierć jedynie to prawo umocnił. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują szczególnie antyfony i pieśni. W strukturze liturgii Niedzieli Palmowej chwała i radość tworzą nierozdzielną całość z cierpieniem. Ukazuje ona tym samym, że to właśnie krzyż otwiera drogę do nieba. Męka Chrystusa była bowiem zapowiedzą zbawienia i zmartwychwstania.
Palmy w tradycji chrześcijańskiej są symbolem męczeństwa i triumfu – Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelności duszy.
Niedziela Palmowa jest obchodem ruchomym, ze względu na powiązanie z Wielkanocą. Od 1986 r. tego dnia obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży.

redakcja
fotografie:
Gabriela Piniasz
Maciej Lesiak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp