PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Nabożeństwo fatimskie

Niedzielny wieczór 13 września br. zgromadził na modlitwie czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na kolejnym comiesięcznym nabożeństwie ku Jej czci

W dniu 13 września 2020 r. o godz. 18.00 celebrowaliśmy kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie.

Niedzielny wieczór 13 września br. zgromadził na modlitwie czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na kolejnym comiesięcznym nabożeństwie ku Jej czci.
W maju 1917 roku Matka Boża powiedziała w Fatimie: „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę”. Z tego tytułu nabożeństwa ku Jej czci organizowane są od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca.
Dzień ten został wybrany przez Niebo, jako dzień objawień. Zauważmy jednak, iż w treści przywołanej prośby jest również wskazanie: by dowiedzieć się kim Ona jest i czego sobie życzy. Ponadto prośba ta ma od początku ściśle określone ramy czasowe – przez sześć kolejnych miesięcy; jest to o tyle istotne, iż takiej klauzuli nie ma w stosunku do innych treści Przesłania, jak chociażby różańca. „Odmawiajcie codziennie różaniec […]”. „Chcę, […] żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”.
Modlitwie różańcowej przewodniczył wikariusz klasztoru o. Tadeusz Jacek; Mszy świętej – proboszcz i gwardian o. Radosław Kramarski. W okolicznościowym kazaniu przypomniał on m.in.: „Złość i gniew to grzech, który niesie ze sobą wiele niepokoju, lęku i jest zagrożeniem pokoju; z tego powodu mamy tak wiele cierpienia. Najbardziej uderza on we wspólnotę, jaką jest rodzina. W dzisiejszej ewangelii Jezus przedstawia nam dwa światy: miłosierny – darowanie długu i niemiłosierny – gdzie zło i grzech nieprzebaczenia prowadzi do destrukcyjnego zachowania. Matka Boża Fatimska głosi orędzie pokoju, miłości i radości. Podaje nam sposób na pokonywanie zła i gniewu. Powiedziała kiedyś do s. Łucji, że nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można by rozwiązać przy pomocy różańca. Rozważania różańcowe opowiadają nam o Matce zapatrzonej w swego Syna. W Fatimie, Maryja podkreśla w sposób szczególny znaczenie i moc różańca. Uwierzmy w to i podejmujmy trud naprawy siebie i świata poprzez modlitwę różańcową”.

Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja ze świecami wokół kościoła, błogosławieństwo i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

oprac. red.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp