PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Modlitwy pierwszo-czwartkowe [sierpień 2022]

Modliliśmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

W kolejny pierwszy czwartek miesiąca modliliśmy się w naszej świątyni o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tradycyjnie poprowadziła je parafialna Grupa Modlitewna.

MODLIWY O POWOŁNIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE

Uwielbiamy Cię Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie.

Chcemy Cię prosić błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka, o liczne owoce Jego Pokutnej Pielgrzymki do Kanady.

Prosimy o zdrowie i siły dla Papieża-emeryta Benedykta XVI.

Prosimy Cię za naszych biskupów i kapłanów. Błogosław Ich trudowi. Niech dusze, którym służą, będą Ich pociechą tu na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym.

Szczególnej opiece powierzamy Ci Panie Jezu naszych Ojców Franciszkanów i brata Krzysztofa – pracujących w naszej parafii oraz kleryka brata Pawła – który odbywał u nas miesięczną praktykę.

2 sierpnia minęły dwa lata, kiedy w progach naszej świątyni powitaliśmy nowego gwardiana i proboszcza o. Radosława Kramarskiego. Dziękujemy mu za te dwa lata posługi i życzymy błogosławieństwa Bożego na kolejne lata. Prosimy Cię Panie Jezu wspieraj go swoją siłą i udzielaj mu łask potrzebnych w trudach codzienności.

Prosimy również, jak było wspomniane w modlitwie wiernych, patrona dnia dzisiejszego św. Jana Marię Vianney’a, proboszcza wszystkich proboszczów, aby wspierał go swoim orędownictwem.

Twojej opiece Panie Jezu powierzamy kapłanów, braci i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii, którzy pracują w innych kościołach i wspólnotach zakonnych.

Miej w opiece Panie Jezu naszych misjonarzy, niech w swoich decyzjach wybierają miłość największą, choćby to niosło więcej trudu i rezygnację z własnych marzeń i planów. Choćby to niosło śmierć, jak w przypadku naszych franciszkańskich misjonarzy: błogosławionego o. Zbigniewa i o. Michała, których 31. rocznicę męczeńskiej śmierci będziemy obchodzić we wtorek 9 sierpnia.

W pierwszy czwartek miesiąca nie możemy zapomnieć o ludziach młodych, których Bóg wzywa, by poszli za Jego głosem, aby ich serca były gotowe na przyjęcie daru powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego. Prosimy Cię Panie o siłę i wytrwałość dla tych, którzy kontynuują formację zakonną w postulacie w Gnieźnie i w nowicjacie w Kalwarii Pacławskiej.

Nie możemy zapomnieć o tych którzy studiują w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Niektórzy z nich rozpoczęli wakacje, inni – praktyki w klasztorach.

Miesiąc sierpień jest miesiącem pielgrzymek na Jasną Górę. Prosimy Cię Panie za tymi, którzy 2 sierpnia wyruszyli w 42. Pielgrzymce Wrocławskiej pod hasłem „Chrystus naszym pokojem”. Błogosław Panie w drodze biskupom: Jackowi Kicińskiemu i Maciejowi Małydze, kapłanom, przewodnikom grup, w tym również o. Marcinowi – przewodnikowi „czarnej 13-tki”. Pielgrzymi zaniosą przed tron Matki Bożej Częstochowskiej prośby swoje, swoich rodzin, ale również prośby naszej parafii. Amen.

  

MODLITWA O POWOŁANIA

O Jezu, Dobry Pasterzu przyjmij nasze uwielbienie i naszą pokorną podziękę za wszystkie powołania , którymi za pośrednictwem Twojego Ducha, hojnie i nieustannie obdarzasz swój Kościół. Miej w opiece biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane; spraw, aby byli oni przykładem życia prawdziwie ewangelicznego. Daj siłę i wytrwanie w postanowieniu tym, którzy przygotowują się do świętej służby kapłańskiej i życia konsekrowanego. Przysparzaj robotników Ewangelii, by głosili imię Twoje wszystkim ludziom.

Strzeż wszystkich młodych w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach; daj im gotowość i wielkoduszność w postępowaniu za Tobą. Także dziś zwróć na nich Twe spojrzenie i wezwij ich. Daj wszystkim powołanym siłę , by umieli porzucić wszystko i wybrać tylko Ciebie, który jesteś miłością.

Wysłuchaj, Chryste, naszych próśb za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Ona, która uwierzyła i dała wielkoduszną odpowiedź, jest przyczyną naszej radości. Niech Jej obecność i Jej przykład towarzyszą tym, których wzywa do całkowitej służby Twojemu Królestwu. Amen.

  

MODLITWA ZA MISJONARZY

Kiedy jest gorąco i kiedy jest zimno, kiedy wieje wiatr i pada deszcz misjonarze uczą o Tobie, Panie Jezu, wszystkich nieznających Ciebie. Uczą dzieci z Afryki, Azji, Ameryki i z tylu innych miejsc na mapie świata.

Proszę Cię, by nie tęsknili za domem, aby byli odważni, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo i oddani Tobie w pracy i służbie. Proszę, aby ludzie ich wspierali swymi modlitwami i ofiarami, aby misjonarze mieli czas na pisanie listów, aby chrzcili i uczyli zawsze dużo dzieci. Niech nie psują się im samochody, gdy jadą do wiosek modlić się z ludźmi i niech tubylcy pomagają im w budowie kościołów, szkół, dróg i szpitali. Woda, owoce, ryż, kukurydza i banany, niech zawsze będą w obfitości tam, gdzie ludzie gromadzą się, aby słuchać, co mówią misjonarze o Tobie Panie- Ty wiesz, Panie Jezu, jak trudno jest być misjonarzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu. Wiesz jak trudno mówić o Bogu, gdy się jest zmęczonym i grzeje gorące słońce. Bardzo Cię proszę, pomóż misjonarzom w głoszeniu Ciebie i Twego Królestwa na ziemi. Niech wszyscy ludzie pomagają im w głoszeniu Twojej chwały i modlą się za nich.

Spraw, aby nie zabrakło misjonarzy, Panie Jezu, tak jak w czasie Twojego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzisiaj mówisz: „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego.
Niech będzie więcej młodych serc otwartych na tę łaskę i gotowych służyć Ci z całym oddaniem. Amen.

   

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie Jezu uczyń wszystkich kapłanów „świadkami cudu”, jaki codziennie dokonuje się w ich konsekrowanych rękach. Otwórz przede wszystkim ich oczy na tę „wielką tajemnicę wiary”. Rozgrzej ich serca tchnieniem Ducha Świętego, aby radość posiadania Boga rozpierała ich dusze i pobudzała do apostolskiej gorliwości, do dzielenia się cudem swej wiary i miłości z wszystkimi napotkanymi po drodze. Niech nigdy nie stygnie ich miłość do Ciebie i dusz nieśmiertelnych odkupionych Twą Krwią Przenajdroższą. Niech wierni odnajdą w kapłanach radosnych przewodników do Domu Ojca, w którym jest „mieszkań wiele”. Amen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp