PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Modlitwy pierwszo-czwartkowe [luty 2023]

Modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Uwielbiamy Cię Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie.

22 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, by na nowo odkryć prawdę o miłości Boga, która jest silniejsza niż grzech. Kościół zaproponował nam lekarstwo, by uleczyć nasze słabości, a mianowicie: POST, JAŁMUŻNĘ, MODLITWĘ. Dlatego prosimy Cię Panie porusz serca tych, którzy odeszli od Ciebie i trwają w mroku grzechu, aby w tym świętym czasie Wielkiego Postu weszli na drogę nawrócenia.

Panie prosimy Cię, wspieraj łaską Ducha Świętego spowiedników i rekolekcjonistów, aby z wielką mocą głosili Twoje słowo i ukazywali wiernym Twoje Miłosierdzie.

Prosimy o liczne owoce rekolekcji już wygłoszonych w naszej parafii:
– rekolekcje dla dziewcząt i kobiet prowadzone przez Siostry Niepokalanki z Szymanowa (16-18 luty br.)
– rekolekcje dla uzdrowionych, chorych onkologicznie i ich bliskich, przy relikwiach św. Perygryna – patrona chorych na raka wygłoszonych przez o. Stanisława Sikorę.

13 marca będziemy obchodzić 10-tą rocznicę wyboru Papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
Modlimy się, aby Kościół Święty wzrastał w liczbie i świętości pod Jego przewodnictwem.

Panie Jezu oddajemy Ci ojców i brata zakonnego pracujących w naszej parafii. Prosimy dla nich o zdrowie i błogosławieństwo.

Błogosław również tym kapłanom, siostrom i braciom zakonnym pochodzącym z naszej parafii, którzy pracują w innych klasztorach.

Panie Jezu polecamy Twojej opiece kapłanów, którzy zmagają się z różnymi dolegliwościami. Użycz Im pokoju serca, by mogli przeżywać swoje cierpienia w zjednoczeniu z Twoim krzyżem.

Nie możemy zapomnieć o naszym solenizancie o. Kazimierzu, który 4-ego marca będzie obchodził imieniny. Obecnie o. Kazimierz przebywa w szpitalu. Modlimy się za Niego i życzymy Mu dużo sił, zdrowia i powrotu do Klasztoru.

Panie Jezu, wybierając drogę na Golgotę, wybrałeś miłość największą. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. O taką łaskę prosimy dla naszych misjonarzy zwłaszcza tych, którzy w tej chwili pracują na Ukrainie – niech w swoich decyzjach wybierają miłość największą, choćby to niosło więcej trudu i rezygnację z własnych marzeń i planów.

W pierwszy czwartek miesiąca nie możemy zapomnieć o ludziach młodych, których Bóg wzywa, by poszli za Jego głosem, aby ich serca były gotowe na przyjęcie daru powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich. Prosimy Cię Panie o siłę i wytrwałość dla tych, którzy kontynuują formację zakonną w postulacie w Gnieźnie i w Nowicjacie w Smardzewicach. Panie Jezu modlimy się za tych, którzy studiują w WSD w Krakowie. W niedzielę 12-ego lutego czterech seminarzystów przyjęło posługę akolitatu. Odtąd będą włączeni w ścisłą posługę przy stole Eucharystycznym. Panie Jezu oddajemy Ci w opiekę braci, którzy 20-ego marca przyjmą święcenia diakonatu. Modlimy się również za braci ostatniego roku studiów, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich.

Panie Jezu, w tych dniach, a konkretnie w niedzielę 5 marca minie jedenasta rocznica śmierci śp. Barbary Sienkiewicz, która była założycielką APOSTOLATU MODLITW ZA KAPŁANÓW.

Prosimy Cię, aby po trudach ziemskiego życia, cieszyła się oglądaniem Boga w niebie. Amen.

MODLITWA O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najwyższego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić.

Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.

Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią.

Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa.

Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc.

Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce.

Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.   

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy: kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twojej miłość. Bądź im „tarczą potężną i podporą silną, ochroną przed gorącym wichrem i osłoną przed żarem południa, zabezpieczeniem przed potknięciem się i pomocą w upadku” (por. Syr 34,16). Prowadź ich. Podnoś ich na duchu.  Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem; w uściskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi.

Niech więc zbawiają dusze nieśmiertelne i niewierzących prowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali dzięki Tobie, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE

Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych!

Ty dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowiłeś kapłaństwo i powiedziałeś do swoich Apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje”.

Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zasłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów Twojemu świętemu Kościołowi.

Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, prosimy Cię pokornie przez Najsłodsze Serce Twoje oraz Niepokalane Serce Matki Twej, Maryi, abyś owczarni swojej, Pasterzu wieczny, nie opuszczał w jej uciskach, lecz wzbudził na nowo w Kościele świętym tego Ducha, którego tak hojnie wylałeś dawniej na Apostołów. Wezwij, prosimy, jak najwięcej osób do stanu kapłańskiego i zakonnego.

Tych zaś, których wybierzesz i powołać raczysz, niech zawsze ożywia gorliwość o chwałę Twoją i zbawienie dusz, uświęca łaska i cnota, a Duch Twój wzmacnia we  wszystkich przeciwnościach.

Jezu, daj nam kapłanów i osoby zakonne według Serca Twego. Amen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp