PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Budujmy więzi!

List pasterski episkopatu Polski
z okazji X Tygodnia Wychowania

W przyszłą niedzielę, 13 września, w naszej Ojczyźnie rozpocznie się X Tydzień Wychowania, którego hasłem będzie wezwanie „Budujmy więzi!”. Z tej okazji biskupi obecni na 386. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku, skierowali do wiernych list pasterski.

Nasi Pasterze wyrażają przekonanie, że budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest (…) warunkiem skuteczności procesu wychowania. Ich zdaniem dzisiejsze czytania liturgiczne oddają doskonale prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia.

Hierarchowie nawiązują do aktualnej sytuacji epidemiologicznej: Trudny czas epidemii… stał się dla wielu z nas okazją do refleksji nad dotychczasowym życiem. Przymusowe pozostawanie w domu w gronie najbliższych pozwoliło wyraźniej zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. Stało się okazją, by zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. I zachęcają: Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski.

Jednocześnie ostrzegają: Cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji… W czasie epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. Niejednokrotnie zapewnialiśmy: „Jak tylko to wszystko minie, musimy się spotkać.” Warto – przekonują – dotrzymać takich obietnic…

Biskupi podkreślili, że w tym trudnym okresie w praktykowaniu wiary (…) nieocenioną pomocą okazały się media społecznościowe… Zaznaczyli jednocześnie, że cennym zabiegiem wychowawczym podejmowanym w tym obszarze jest ograniczanie czasu, jaki spędzamy przy komputerze… Zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę. I przypomnieli słowa papieża Franciszka: Nie chodzi o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale o znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności do (…) nie stosowania prędkości cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia. (…) Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego siebie, niezależnym od swoich impulsów.

W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią – zauważyli na koniec – wielu z nas uświadomiło sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne praktykowanie wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób przeżyliśmy tegoroczne Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, brakowało nam świątecznej i niedzielnej Mszy świętej. Ten czas, pełen tęsknoty za powrotem do zwyczajnych form religijności, mógł się przyczynić do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem. Człowiek, który rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż wszystkie okoliczności zewnętrzne… Dlatego zachęcają: Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego znaczenia.

>>> Tu możesz przeczytać cały tekst… >>>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp