PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

„Wieczór skupienia” wspólnot parafialnych

W pierwszy dzień Triduum przed uroczystością św. Franciszka do wspólnej modlitwy zostały zaproszone grupy działające przy naszej parafii

W pierwszy dzień Triduum przed uroczystością św. Franciszka do wspólnej modlitwy zostały zaproszone grupy działające przy naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem różańcowym, któremu przewodniczył o. Mateusz Gliwa. Z racji przypadającego pierwszego czwartku miesiąca, w sposób szczególny modlono się za kapłanów. Krótkie rozważania do poszczególnych tajemnic odmawianych przez małe dzieci – przygotowała grupa modląca się za kapłanów.

O godz. 18 została odprawiona uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz o. Radosław Kramarski. W swojej homilii kaznodzieja przypomniał słowa Świętego zamieszczone w jednym z jego listów [2 list do Wiernych]: „Wszystkim chrześcijanom, żyjącym w zakonie, duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, wszystkim mieszkającym na całym świecie, brat Franciszek, sługa i poddany, składa wyrazy prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu”. Zaznaczył też, że kiedy Franciszek mówił o pokoju, „odwoływał się nie do mglistej i wzniosłej idei, ale do prawdy, która stała się jego osobistym doświadczeniem tak w wymiarze społecznym, jak i duchowym”. W ramach życzeń i zadań stojących przed wszystkimi parafialnymi wspólnotami, przypominał napomnienie św. Franciszka, aby wszyscy żyjący życiem ewangelicznym „idąc przez świat nie wszczynali kłótni, nie spierali się słowami, nie sądzili innych, ale niech będą cisi i spokojni. Pragnienie dobra drugiego człowieka – podkreślił kaznodzieja – chęć zachowania od zła, choćby od złego słowa, pragnienie i gotowość służenia bliźnim oraz wzajemne posłuszeństwo w miłości – to wszystko buduje przestrzeń, w której dzieje się pokój”.

Przed końcowym błogosławieństwem odmówiono modlitwy do św. Franciszka przeznaczone na pierwszy dzień Triduum.

Istotnym elementem wieczoru skupienia była konferencja zatytułowana „Biblijne podpowiedzi o dobrej wspólnocie”, którą zaraz po mszy św. wygłosił o. Ryszard Wróbel. W swoich rozważaniach – w oparciu o krótkie teksty biblijne – prelegent ukazał ewangeliczny obraz wspólnoty. Zaproponował kilka konkretnych „ćwiczeń”, które przyjęte szczerze i życzliwie i wprowadzone w życie z przekonaniem i radością, mogą przyczynić się do osobistego wzrostu na drodze świętości, a jednocześnie sprawią, że także życie we wspólnotach stanie się ciekawsze, bardziej fascynujące, a przed wszystkim prostsze.

Po konferencji ponownie głos zabrał o. Radosław. Podziękował wszystkim za udział w „wieczorze skupienia”, ale przede wszystkim wyraził wdzięczność za zaangażowanie. Podkreślił rolę wspólnot parafialnych w ewangelizowaniu innych i zachęcił „niezrzeszonych” do włączenia się do poszczególnych grup. Wspomniał o odnowionej stronie internetowej parafii (www.boromeusz.franciszkanie.pl), która daje możliwość prezentowania celów, idei, działalności i planów poszczególnych wspólnot. Podobną płaszczyzną przepływu informacji ma być „List nie tylko do parafian”. Odpowiedzialnym za oba te dzieła jest o. Ryszard, zatem do niego należy kierować wszelkie pytania i propozycje z nimi związane (formularz kontaktowy umieszczany jest na wyżej wymienionej stronie).

Spotkanie zakończyła modlitwa zawierzenia Matce Boskiej Łaskawej, wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski i błogosławieństwo ojca proboszcza.

W naszej parafii działa 20 wspólnot duszpasterskich (zespół charytatywny „Bonum”; chór parafialny „Borromeo”; grupa pielgrzymkowa „Czarna 13”; grupa odnowy w Duchu Świętym „Dobra Nowina”; Domowy Kościół, krąg biblijny „Emaus”; przyjaciele misji; grupa modlitewna Ojca Pio; Oazy Ruchu „Światło-Życie”; koło Rycerstwa Niepokalanej; zespół dziecięcy „Mały Asyż”; ministranci; duszpasterstwo młodzieży „Pastwisko” duszpasterstwo akademickie „Porcjunkula”; duszpasterstwo przedszkolaków; rada parafialna, koło przyjaciół Radia Maryja; Trzeci Zakon Franciszkański; wspólnota Krwi Chrystusa, róże różańcowe orz kapelania szpitala.

Dodatkowo przy parafii mają swoje siedziby lub odbywają spotkania: centrum aktywności dla dzieci i młodzieży „Boromeo”; poradnia rodzinna; kursy przedmałżeńskie, grupa partnerstwa między klasztorami oraz Pastoral Centre (duszpasterstwo w j. angielskim).

oprac. red.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp