PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

św. Ojciec Pio

Pio z Pietrelciny OFMCap. (właśc. Francesco Forgione), znany jako Święty Ojciec Pio, ur. 25 maja 1887 w Pietrelcinie, zm. 23 września 1968 w San Giovanni Rotondo – włoski kapłan, kapucyn (OFMCap.), stygmatyk i święty Kościoła katolickiego.

Beatyfikowany 2 maja 1999 roku przez papieża Jana Pawła II.
Kanonizowany 16 czerwca 2002 roku przez papieża Jana Pawła II.
Wspomnienie liturgiczne: 23 września
Ojciec Pio jest patronem spowiedników. Jego atrybutem jest fiołek.

Przy naszej parafii działa Grupa Modlitwy Ojca Pio >>>

Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników
Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że „żniwo jest wielkie, a robotników mało”, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

✢ ✢ ✢

Do Ojca Pio
Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

✢ ✢ ✢

Modlitwa Jana Pawła II do św. Ojca Pio
Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:
Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

✢ ✢ ✢

Prośba o specjalną łaskę za przyczyną Ojca Pio
Boże, który Ojca Pio, kapłana kapucyna z Pietrelciny, obdarzyłeś nadzwyczajnym przywilejem szczególnego doświadczenia Męki Twojego Syna, udziel mi, za jego wstawiennictwem, łaski [tu wymieniamy intencję], o którą tak gorąco proszę, a nade wszystko spraw, bym włączony w śmierć Chrystusa, miał udział w chwale zmartwychwstania.
Chwała Ojcu… (3 razy).

✢ ✢ ✢

Do Ojca Pio o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej
Ojcze Pio, który żyłeś w czasach pychy, a pozostałeś pokorny.
Ojcze Pio, który towarzyszyłeś nam w czasach, kiedy uczyniliśmy sobie bożka z pieniądza, kierując ku niemu nasze marzenia i wysiłki, a pozostałeś ubogi.
Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie słyszał Głosu, a Ty rozmawiałeś z Bogiem.
Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie dostrzegał Światła, a Ty oglądałeś Boga.
Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni w codziennej bieganinie,
Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do Krzyża, kontemplując zadane Jej na wieki rany na rękach, stopach i sercu.
Ojcze Pio, pomóż nam płakać u stóp Krzyża, pomóż nam uwierzyć na widok Miłości, pomóż nam przeżywać ofiarę Mszy Świętej w zjednoczeniu z rozdartym sercem Boga, pomóż nam szukać pokoju w uścisku pojednania, pomóż nam, chrześcijanom, w cichej i wiernej służbie składać ofiarę z samych siebie oraz przyjmować wszelkie ciosy na podobieństwo ran Chrystusowych! Amen.

✢ ✢ ✢

Do św. Ojca Pio [9-dniowa]

dzień 1.
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 2.
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 3.
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 4.
Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 5.
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 6.
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 7.
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

dzień 8.
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu

dzień 9.
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu

✢ ✢ ✢

Błagalna do Ojca Pio
(do prywatnego odmawiania)

Święty Ojcze Pio, wierny synu twojego świętego patrona, Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie szerząc dobro i pokój. Zwróć swój łaskawy wzrok na nas, którzy zaliczamy się do twoich czcicieli i polecamy się twojemu wstawiennictwu u Boga. Któż zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc?! Dlatego pełni ufności uciekamy się do ciebie i prosimy o wstawiennictwo u Boga w tych wszystkich sprawach, które ci dziś przedstawiamy… (następuje wyliczanie próśb, a także podziękowań za otrzymane łaski).
Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które cię z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości, wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść mogli razem z tobą do błogosławionego posiadania Boga w wiecznej chwale. Amen.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Ojcze Pio – módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego – módl się za nami.
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa – módl się za nami.
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa – módl się za nami.
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu – módl się za nami.
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela – módl się za nami.
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami – módl się za nami.
Ozdobo zakonu franciszkańskiego – módl się za nami.
Niosący światu dobro i pokój – módl się za nami.
Wybrane naczynie świętości i łaski – módl się za nami.
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem – módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych – módl się za nami.
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego – módl się za nami.
Nauczający bardziej przykładem niż słowem – módl się za nami.
Wzorze miłości Boga i bliźniego – módl się za nami.
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku – módl się za nami.
Opiekunie cierpiących – módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych – módl się za nami.
Znoszący upokorzenia z cierpliwością – módl się za nami.
Mężny wśród przeciwności – módl się za nami.
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa – módl się za nami.
Wzorze czystości kapłańskiej – módl się za nami.
Mężu doskonałego posłuszeństwa – módl się za nami.
Miłośniku życia ukrytego – módl się za nami.
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji – módl się za nami.
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa – módl się za nami.
Możny nasz orędowniku u Boga – módl się za nami.

Módl się za nami św. Ojcze Pio –
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

Ojciec Pio Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.
20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji – znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie – na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie – zwłaszcza w momencie Przeistoczenia – w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później – dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.

za: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23a.php3
zobacz także:
http://www.biblia-swieci.pl/pio.html
https://biografia24.pl/ojciec-pio/

Kancelaria parafialna:
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl

Spowiedź:
• w dni powszednie: 6:30-8:30, 11:30-12:30, 17:30-18:30;
• w niedziele i uroczystości: pół godziny przed każdą mszą świętą. Msze rozpoczynają się o: 7:00, 8:30, 10:00, 11.30, 13:00, 17:00, 19:00.
w ciągu dnia (poza spowiedzią w kościele) możliwa jest spowiedź w klasztorze po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie [+48] 725405700.
w przypadkach nagłych (np. wezwania do umierających) spowiadamy w każdym czasie
tel. [+48] 725405700.