Wypominki

Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku.
Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą, czy to różańcową, czy inną żałobną.

Skąd wzięła się taka forma modlitewna?
Sięgnijmy do Starego Testamentu, gdzie w Drugiej Księdze Machabejskiej przeczytamy, iż książę izraelski Juda za poległych swoich żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, aby zostali uwolnieni od grzechu. Bibli pochwali ten czyn stwierdzając, że bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu (2 Mch 12, 43-46).

Katechizm stwierdza, że modlitwa za żywych i umarłych jest uczynkiem co do duszy.

Modlimy się za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, które są w ręku Boga, mogą potrzebować naszego wsparcia modlitewnego, by pomóc im w ich zbawieniu. To jest także swoista współpraca dwu Kościołów – Kościoła pielgrzymującego – nas, którzy idziemy przez ziemię – z Kościołem triumfującym – tymi, którzy przeszli już do wieczności.

Harmonogram modlitw za zmarłych

Poniedziałek
ul. Kolbuszowska, ul. Mielecka, ul. Sztabowa, ul. Łączności, ul. Szczęśliwa, ul. Tarnobrzeska, ul. Wielka, ul. Zielińskiego

Wtorek
ul. Krucza, ul. Jastrzębia, ul. Słowicza ul. Oksywska

Środa
ul. Kwaśna, ul. Modlińska, ul. Oficerska, ul. Pretficza, ul. Saperów, ul. Skwierzyńska, ul. Stalowa, ul. Stopnicka

Czwartek
ul. Zaporoska, ul. Sokola, ul. Przelot, ul. Połaniecka, ul. Stalowowolska

Piątek
ul. Powstańców Śl., ul. Hirszfelda, ul. Jantarowa, ul. Jemiołowa, ul. Wolbromska, ul. Wróbla

Sobota
ul. Hallera, ul. Buska, ul. Grochowa ul. Energetyczna,

Niedziela
ul. Gajowicka, ul. Żelazna, ul. Żurawia

Odpusty za zmarłych

Zasady uzyskiwania odpustu zupełnego za zmarłych

Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, informuje, że w związku z pandemią COVID-19, w bieżącym roku:
odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo (zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada), jest przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca.
odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Jutrzni lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.

Odpust zupełny uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. Zyskuje się wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Oznacza to, że gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego – idzie prosto do nieba.

Aby go otrzymać, trzeba spełnić określone warunki:
– wzbudzić intencję jego otrzymania
– być w stanie łaski uświęcającej
– wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
– przyjąć w tym dniu Komunię Świętą
– odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu

Odpust zupełny można otrzymać raz dziennie.

Odpust zupełny można ofiarować zarówno za jakąkolwiek osobę zmarłą, jak i za samego siebie. 

Odpust cząstkowy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.