PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Krzyż Święty
Kolumna Biczowania

Krzyż Prawdziwy, Święty Krzyż – nazwa fizycznych pozostałości, które zgodnie z chrześcijańską tradycją należały do krzyża, na którym został zabity Jezus Chrystus.

Cesarz Konstantyn I Wielki na Soborze w Nicei w 325 poznał Makarego, biskupa Jerozolimy, od którego dowiedział się, że w świętym mieście znajdują się pamiątki po śmierci Chrystusa, ale są przysypane ziemią i gruzami po zburzeniu Jerozolimy w 70 i 132 roku. Cesarz wysłał na poszukiwania relikwii swą matkę, świętą Helenę. W czasie pobytu tam, czyli w latach 326–28, odnalazła trzy drewniane krzyże użyte podczas krzyżowania Jezusa i dwóch złoczyńców. Były ukryte w cysternie znajdującej się niedaleko Golgoty. Zidentyfikowanie Krzyża było możliwe dzięki titulusowi (tabliczka przybita do krzyża) wymieniającemu imię skazańca. Inna wersja głosi, że o prawdziwości krzyża dowiedziała się z objawienia.

Św. Helena podzieliła krzyż Chrystusa na trzy części, i ofiarowała je Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z czasem krzyż podzielono na wiele drobniejszych części, aby każda znaczniejsza świątynia w Europie mogła mieć cząstkę tej wyjątkowej relikwii.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Kościele katolickim obchodzi się 14 września.


Kolumna biczowania – relikwia chrześcijańska związana z męką Jezusa. Tradycja głosi, że to przy niej był biczowany Jezus.
Ma wysokość 63 cm, średnicę od 13 do 20 cm. Została wykonana z marmuru egipskiego, pochodzącego z okolic Bir Kattar. Relikwia była prawdopodobnie przechowywana przez judeochrześcijan w kościele na jerozolimskim wzgórzu Syjon.

Fragment tej kolumny umieszczony jest w centralnym miejscu relikwiarza Siedmiu Relikwii (na zdjęciu po prawej).

Kancelaria parafialna:
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl

Spowiedź:
• w dni powszednie: 6:30-8:30, 11:30-12:30, 17:30-18:30;
• w niedziele i uroczystości: pół godziny przed każdą mszą świętą. Msze rozpoczynają się o: 7:00, 8:30, 10:00, 11.30, 13:00, 17:00, 19:00.
w ciągu dnia (poza spowiedzią w kościele) możliwa jest spowiedź w klasztorze po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie [+48] 725405700.
w przypadkach nagłych (np. wezwania do umierających) spowiadamy w każdym czasie
tel. [+48] 725405700.