PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020

IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2020

III Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2020

II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
odwiedziny kolędowe w Archidiecezji Wrocławskiej AD 2020/21

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości.
Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem. Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian.
Konieczność poznania parafian, jako obowiązek proboszcza, formalizuje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Kan. 529 § 1). Duszpasterz ma wiele okazji do poznania swoich parafian np. w kościele, kancelarii parafialnej, sali katechetycznej.
Jednakże prawo za najlepszy sposób poznania parafian uznaje wizytowanie rodzin. Wizyta ta w warunkach polskich przyjęła się głównie jako tzw. kolęda. Jest ona konkretnym i właściwym wypełnianiem postanowień kodeksowych, stwarza bowiem nie tylko okazję do poznania parafian i nawiązania bliskich kontaktów z nimi, ale także jest dobrym środkiem ewangelizacji parafialnej. W tym celu wizytę duszpasterską należy widzieć w kontekście budowania parafialnej wspólnoty wspólnot oraz ewangelizacyjnych zadań parafii. Kapłan, kierowany miłością pasterską, odwiedza wiernych z Bożym błogosławieństwem, modli się razem z nimi, umacnia ich w wierze i praktykach religijnych. Aktualna sytuacja epidemiczna nakłada na społeczeństwo wiele ograniczeń i tym samym uniemożliwia przeprowadzenie odwiedzin duszpasterskich w ściśle tradycyjnej formie, jak było to dotychczas. Sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie.
Trudno jest więc określić jakieś sztywne zasady przeprowadzenia wizyt duszpasterskich. Niejednorodność parafii w naszej Archidiecezji (mniejsze i większe, miejskie i wiejskie itp) stwarza różne formy kontaktu duszpasterza z parafianami w ramach odwiedzin duszpasterskich. Z tych powodów decyzję o przeprowadzeniu odwiedzin duszpasterskich – kolędy, o jej czasie i formie, pozostawia się decyzji księży proboszczów, zgodnie z roztropnością duszpasterską oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w stanie epidemii.
W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, można uwzględnić poniższe propozycje:
– rozłożyć „kolędę” w czasie lub przenieść na inny czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne;
– ograniczyć się wyłącznie do błogosławienia tych domów i rodzin, które zaproszą duszpasterza;
– ograniczyć się wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy;
– ponadto, można zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach, na Mszę św. dedykowaną dla konkretnej części parafii. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być wtedy modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian (np. z danej ulicy/ulic). Podczas liturgii można wygłosić okolicznościową homilię, odmówić modlitwę błogosławieństwa nad mieszkańcami; można wtedy poświęcić wodę, którą przynieśli wierni na Mszę i zaniosą ją do swoich domów; można rozdać okolicznościowy obrazek lub folder/gazetkę parafialną.
Niech ta nowa sytuacja wywołana epidemią, będzie dla nas wyzwaniem i szansą, by zachować ciągłość duszpasterstwa i ewangelizacji.
Ks. Arkadiusz Krziżok
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej

Archiwum Ogłoszeń

Kancelaria parafialna:
poniedziałki, środy i piątki
godz. 9:00-10:00 i 15:30-17:30
[oprócz I piątków miesiąca,
świąt i uroczystości]

kontakt:
tel. (71) 361 52 16
tel. (71) 361 52 65
kancelaria@boromeusz.wroc.pl

Spowiedź:
• w dni powszednie: 6:30-8:30, 11:30-12:30, 17:30-18:30;
• w niedziele i uroczystości: pół godziny przed każdą mszą świętą. Msze rozpoczynają się o: 7:00, 8:30, 10:00, 11.30, 13:00, 17:00, 19:00.
w ciągu dnia (poza spowiedzią w kościele) możliwa jest spowiedź w klasztorze po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie [+48] 725405700.
w przypadkach nagłych (np. wezwania do umierających) spowiadamy w każdym czasie
tel. [+48] 725405700.