PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Zapowiedź...

Święty Peregrynie módl się za nami!

Od 1 czerwca 2021, co miesiąc odbywają się w naszej świątyni spotkania modlitewne za wstawiennictwem św. Peregryna Laziosi.
Liturgia odbywa się w naszym kościele parafialnym w dniach:
1 czerwca, 1 lipca, 31 lipca, 1 września i 1 października 2021.

Porządek liturgii:
11:30 – przygotowanie
12:00 – Msza św.
nabożeństwo adoracyjne.

ZAPRASZAMY!

———————-

Więcej informacji na temat św. Peregryna:
www.fb.com/swperegryn
peregrynlaziosi@gmail.com

oraz na stronie internetowej parafii :
https://www.boromeusz.franciszkanie.pl/peregryn-laziosi/