PARAFIA i KLASZTOR pw. św. Karola Boromeusza. SANKTUARIUM Matki Bożej Łaskawej

Studium WLSW

Studium WLSW

WROCŁAWSKIE LITURGICZNE STUDIUM WOKALNE

Założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej (która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie}. Początkowo WLSW było związane z wrocławskimi dominikanami a od 2016 r. działa przy naszym klasztorze.

W roku bieżącym 2020/2021 nabór jest wstrzymany.

U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

Mając na uwadze, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz kształcenia na wyższym poziomie, WLSW postawiło sobie następujące cele:
– poszerzanie wiedzy liturgicznej,
– doskonalenie umiejętności wokalnych,
– propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. 

Zakres kształcenia obejmuje m.in.:
– emisję głosu;
– podstawy dyrygentury chóralnej;
– zasady muzyki;
– kształcenie słuchu;
– czytanie nut głosem;
– chorał gregoriański;
– teologię liturgii.

Po drugim i czwartym semestrze przewidziane są sesje egzaminacyjne. Naukę w WLSW kończy egzamin dyplomowy. O poziomie kształcenia decyduje kadra dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono prowadzących zajęcia na WSLW stanowi grupę ekspertów w swojej dziedzinie.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego (nie wymagamy ukończenia szkoły muzycznej).

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje, wykłady gościnne i koncerty, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach.

Wymienione projekty realizowane są we współpracy z Piotrem Pałką, Pawłem Bębenkiem, Hubertem Kowalskim, Urszulą Rogalą, Sławomirem Witkowskim, o. Tomaszem Grabowskim OP, o. Dawidem Kuszem OP.

Więcej na stroniehttps://www.wlsw.pl/