Wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny

„ Święty nie jest po to, aby go podziwiać, lecz po to, by go naśladować”

23 kwietnia 2017 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 do naszej Parafii zostały wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Kult relikwii w Chrześcijaństwie ma swą długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów.

Dla naszej parafii otrzymanie relikwii pierwszego stopnia jest wielkim, a nawet szczególnym wyróżnieniem, gdyż postać św. Faustyny jest nam bardzo droga i bliska. Zwłaszcza, że w II Niedzielę wielkanocną obchodzone jest w Kościele święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia tej niedzieli w tekstach modlitw i biblijnych czytaniach Mszy św. mówi o tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Sam Jezus upomniał się w objawieniach, udzielonych św. Siostrze Faustynie Kowalskiej o  szczególniejsze uczczenie Boga w tej tajemnicy, w tę właśnie Niedzielę poprzez  odrębne święto, jak je należy przeżywać, jak zyskiwać łaski Miłosierdzia Bożego przez obchodzenie tego święta.

Święto Miłosierdzia Bożego jest jedną z nowych form kultu (obok obrazu, koronki i godziny Miłosierdzia), które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę. Istotą tego nabożeństwa jest postawa ufności wobec Pana Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, oraz postawa miłosierdzia wobec bliźnich

Święta Faustyna swoim życiem uczy nas prawdziwej pokory. Pomimo trudów, przeciwności i braku efektów niosła światu orędzie Miłosierdzia Bożego. Jej przykład może nam pomóc w odkrywaniu tego niepojętnego przymiotu Pana Boga . Wpatrując się w Jej postać szukajmy prawdy i miłości  oraz z wiarą powtarzajmy słowa: „ JEZU UFAM TOBIE”

W uroczystości uczestniczyły Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i o. Marcin Jelinek, który pięknie odśpiewał Ewangelię według św.  Jana. Aktu intronizacji dokonał proboszcz Parafii p.w. św. Karola Boromeusza o. Marek Augustyn. Msza święta była ogromnym przeżyciem i przebiegła w atmosferze modlitwy i uzupełnienia wiedzy nt.: Czym jest święto Miłosierdzia Bożego.

O godz. 15.00 przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy KORONKĘ i ucałowaliśmy relikwie św. Faustyny, a następnie odbyło się w parafialnej kawiarence spotkanie Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które przedstawiły historię Zgromadzenia i działalność. Również przedstawiły  świadectwa z życia św. Faustyny. Były to ciekawe epizody, których żadna lektura nie ujawnia. 

Zakończyliśmy święto Miłosierdzia Bożego pełni wrażeń i ogromnej wiedzy.

Więcej zdjęć w GALERII

tekst: Maria Żmijowska

Zdjęcia: Tadeusz Umerle

Zaproszenia

Biały Dunajec z FDA Porcjunkula

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „PORCJUNKULA” zaprasza wszystkich studentów a zwłaszcza tegorocznych maturzystów na Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu koło Zako ...

Więcej

Pielgrzymuj na Jasną Górę z "Czarną 13"

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę przebiegać będzie pod hasłem "VENI!", podejmując rozważania dotyczące Osoby Ducha Świętego, Jego darów i owoców. Do tego programu duszpasterskiego dodane będą tematy związane ...

Więcej

Franciszkańskie Spotkanie Młodych

31 Franciszkańskie Spotkanie Młodych TCHNIENIE 22 - 28 lipca 2018 r. - Kalwaria Pacławska Ruach - Boskie Tchnienie, zostało udzielone człowiekowi przez Stwórcę w momencie stworzenia. Ten życiodajny oddech, powiew stwórczej mocy Boga, ...

Więcej

Nabożeństwo Fatimskie

W piątek, 13 lipca zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy je modlitwą różańcową, następnie zostanie odprawiona Msza święta z okolicznościowym kazaniem, a po niej wyruszy procesja światła z figurą Matki Bo ...

Więcej
Więcej artykułów