Świadectwo Laury Molla Pannuti

Wrocław, Polska 5 listopada 2006

Świadectwo Laury Molla Pannuti


Na początku chciałabym skierować pozdrowienie do Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego i do proboszcza o. Bronisława Staworowskiego oraz jego współbraci franciszkanów, chciałabym również pozdrowić moją serdeczną przyjaciółkę Krystynę i całą wspólnotę parafialna tutaj obecną.

Pragnę z serca podziękować za bardzo miłe zaproszenie. Niestety obowiązki służbowe i rodzinne nie pozwoliły mnie i mojemu mężowi być osobiście wśród was i uczestniczyć z wielką radością w dzisiejszym święcie waszej parafii i klasztoru - w dzień Św. Karola Boromeusza, który wybraliście, aby oddać część mojej świętej Mamie wraz z wprowadzeniem jej relikwii do kościoła.

Tych dwoje świętych łączy coś wyjątkowego: moja Święta Mama jest drugą świętą po Św. Karolu Boromeuszu, która przynależy do diecezji mediolańskiej, jak to podkreślił w roku 2004 Kardynał Dionigi Tettamanzi, arcybiskup Mediolanu, w czasie przygotowania do ogłoszenia Świętą mojej Mamy przez naszego umiłowanego Jana Pawła II.

Jego poprzednik Kardynał Carlo Maria Martini określił ją, jako "świętą dnia codziennego": rzeczywiście, Mama przez całe życie żyła i świadczyła o Ewangelii w swoim codziennym życiu, jako osoba młoda, jako lekarz i mężatka i w końcu jako matka rodziny.

Poprzez kanonizację mojej Mamy Kościół pokazuje, że aby zostać świętym nie potrzeba czynić rzeczy nadzwyczajnych, ale wystarczy pozwolić Bożej łasce działać w naszym życiu, poddać się woli Bożej w wypełnianiu naszych zwyczajnych obowiązków.

Pośród wielu ciekawych rzeczy dotyczących tej przebogatej postaci, chciałabym zwrócić krótko uwagę na te sprawy, które dotyczą jej przepięknego tytułu: mater familias, matka rodziny, bo właśnie pod takim tytułem została kanonizowana.

Pierwszą nauką mojej Mamy jest podkreślenie fundamentalnej wartości rodziny, jako pierwszej wspólnoty dla każdego człowieka i dla wszystkich narodów, gdzie uczymy się miłości, wiary, wartości moralnych i społecznych. W rodzinie, od świętych dziadków i Jej braci, Mama poznała miłość do Boga i do bliźniego. Wraz z ojcem odtworzyła w naszej rodzinie klimat miłości, gdzie Jezus był zawsze obecny w modlitwie, szczególnie w codziennym różańcu, jako punkt odniesienia oraz drogowskaz na życie.

Tak więc Mama pokazała nam małżeństwo i rodzinę, jako uprzywilejowane miejsce uświęcenia ludzi świeckich.

Inna, głęboka nauka Mamy dotyczy istoty miłości: miłość jest darem, oddaniem, ofiarą. Jako młoda osoba pisała: "Miłość jest najpiękniejszym uczuciem, jakie Pan wlał w duszę ludzką. ... Miłość oznacza pragnienie doskonalenia siebie samej - osoby kochanej - pokonanie własnego egoizmu - oddanie się. Miłość musi być całkowita, pełna, kompletna, kierująca się prawem Bożym i musi się uwiecznić w Niebie".

Powszechnym przykładem takiej miłości, która staje się darem, jest miłość matek: "Miłość i ofiara są tak zjednoczone wewnętrznie, jak słońce i księżyc. Nie można kochać bez cierpienia i cierpieć bez miłości. Popatrzcie na mamy, które rzeczywiście kochają swoje dzieci.: ileż ofiar ponoszą. Są gotowe na wszystko, także do oddania własnej krwi".

Dnia 24 kwietnia 1994 r., w czasie homilii beatyfikacyjnej, Jego Świątobliwość Jan Paweł II uchwycił w pełni ten aspekt mówiąc: " pragniemy oddać hołd wszystkim odważnym matkom, które oddają się całkowicie własnej rodzinie, które cierpią wydając na światło własne dzieci a potem są gotowe wziąć na siebie każdy trud, są gotowe ponieść każdą ofiarę, aby im przekazać to, co najcenniejszego noszą w sobie".

Inną nauką moje Świętej Mamy jest pokreślenie najwyższej wartości macierzyństwa. Moja mama, która pochodziła z licznej rodziny (była dziesiątą z trzynaściorga dzieci), sama bardzo mocno pragnęła zostać matką. Młodszą od siebie młodzież w Akcji Katolickiej nauczała, że "każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa materialnego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia". Pragnęła mieć dużo dzieci, modliła się i czyniła wszystko, aby zostać wysłuchaną. I Pan ją wysłuchał: i tak narodzili się Pierluigi, Mariolina i ja, upragnieni, umiłowani i szczęśliwi.

I to jej bezgraniczne umiłowanie Boga, rodziny i życia tłumaczy ostateczną decyzję zgody na ryzyko śmierci, bardziej niż zabicie dziecka, które w niej dorastało. Mama nie chciała umierać, nie wybrała śmierci: była tylko przekonana, że moja siostra Gianna Emanuela ma to samo prawo aby żyć, jak Pierluigi, Mariolina i ja. Dlatego spośród wielu możliwych interwencji chirurgicznych wybrała z całą świadomością to, co było mniej pewne dla Niej, a dające większą szansę na przeżycie dziecku. Wybrała większe ryzyko, nie szukając jednak śmierci.

Była pewna, że Opatrzność Boża zachowają Ją przy życiu, i dobrze by było, gdyby tak się stało, a jeśli nie, co z wielkim żalem i ubolewaniem wyznała mojej cioci, siostrze zakonnej Wirginii, to i tak była pewna, że Opatrzność o nas pomyśli, i tak się faktycznie stało.

Jej gest był ekstremalnym wyrazem miłości do życia i bezgranicznego zaufania Bogu. W tym naśladowała, o ile to tylko możliwe przez człowieka, Jezusa, który umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, miłością największą: aż do oddania własnego życia.

Raz jeszcze dziękuję Wam z serca i będę prosiła moją Mamę, aby wstawiała się u Pana, by udzielił wszelkich łask wam wszystkim, którzy będziecie się zbliżali z wiarą do Jej relikwii, w szczególności łask bliskich jej modelowi świętości, osoby świeckiej i współczesnej, tak bardzo bliskiej naszym czasom.

Laura Molla Pannuti

Zaproszenia

Pielgrzymuj do Trzebnicy z "Czarną Trzynastką"!

Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania do grobu św. Jadwigi na uroczystości odpustowe! Rozpoczęcie:Wyruszamy z Katedry Wrocławskiej w sobotę 12 października 2019 r. o godz. 6.00.Zakończenie: Mszą Święta w Trzebnicy o godz. 16.30 przy ołtarzu ...

Więcej
Więcej artykułów