Rada Parafialna

Rada Parafialna jest społecznym organem doradczym, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą. Rada parafii składa się z dwóch sekcji: rady duszpasterskiej i rady gospodarczej. Przy radzie mogą powstawać również komisje do ściśle określonych zadań, np. komisja ds. kultury. W skład rady wchodzą: proboszcz i jego współpracownicy kapłani, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na terenie parafii, przedstawiciele katechetów i katechetek świeckich, przedstawiciele bractw, ruchów, organizacji i grup katolickich działających na terenie parafii, przedstawiciele katolików świeckich. Członków rady parafialnej powołuje proboszcz.


Spotkania:

kilka razy w roku, każdorazowo zwołuje je o. Proboszcz

Kontakt:

o. dr Marek Augustyn, tel. +48 71 361 52 15

Zaproszenia

Katechezy dla narzeczonych

Najbliższa seria katechez rozpocznie się 8 stycznia 2018r. o godz.: 19:00, w kawiarence parafialnej. Nie ma wcześniejszych zapisów. Katechezy przedślubne są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa, gdzie zgłębiana jes ...

Więcej
Więcej artykułów