Kancelaria parafialna

 

Kancelaria Parafialna jest czynna:

w poniedziałki, środy i piątki

od 9:00 do 10:00 oraz od 15:30 do 17:30

oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości


Zapytania
można kierować drogą telefoniczną

tel. (071) 361 52 16, fax (071) 360 49 64
 
lub internetową

 
 
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych świadectwo chrztu może zostać wydane jedynie osobie, której dotyczy. Inne osoby mogą otrzymać je wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór można znaleźć TUTAJ.
 

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty dzieci odbywają się w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 13.00
W miesiącach w których przypadają Święta: w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Wielkanocy

Chrzty dorosłych odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie
 
Więcej na temat Chrztu Świętego znajdziesz w zakładce: Sakramenty

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka
1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał
2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka
3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania
4. Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w Konferencji przed Chrztem.
5. Konferencje odbywają się  w kaplicy Porcjunkula – pod kościołem o godz.: 17:00;
 

Terminy konferencji w 2019 roku: 19 stycznia 2019, 16 lutego 2019, 16 marca 2019, 13 kwietnia 2019, 11 maja 2019, 15 czerwca 2019, 14 września 2019, 19 października 2019, 16 listopada 2019, 21 grudnia 2019

 

6. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego "rezerwowania" terminu chrztu.  Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

 

Sakrament Małżeństwa
 
 
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)
 

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.

2. Dowody Osobiste

3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)

5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

 

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

UWAGA!!! Termin rezerwacji ślubu należy potwierdzić osobiście lub telefonicznie na początku każdego miesiąca w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacja może zostać anulowana.

Więcej na temat Sakramentu Małżeństwa znajdziesz w zakładce: Sakramenty


 
Pogrzeb Katolicki

 

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.
W naszym klasztorze zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna, należy dzwonić na nr dyżurny 126.
 
Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w w Kaplicy Cmentarnej w godzinie pogrzebu (dot. cmentarzy przy ul.: Bardzkiej, Bujwida, Działkowej - Skowronia Góra i innych, gdzie są Kaplice Mszalne).


Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

  1. Akt Zgonu z USC
  2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
  3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

W pierwszy powszedni dzień miesiąca o godz. 18.00 odprawiamy Mszę Św. za zmarłych w minionym miesiącu.


INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Zaproszenia

Pielgrzymuj do Trzebnicy z "Czarną Trzynastką"!

Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania do grobu św. Jadwigi na uroczystości odpustowe! Rozpoczęcie:Wyruszamy z Katedry Wrocławskiej w sobotę 12 października 2019 r. o godz. 6.00.Zakończenie: Mszą Święta w Trzebnicy o godz. 16.30 przy ołtarzu ...

Więcej
Więcej artykułów