Błogosławieństwo zwierząt

Wieloletnią tradycją naszej parafii jest błogosławieństwo zwierząt związane z Uroczystością św. Franciszka z Asyżu. W tym roku, w niedzielę, 8 października o godz. 16, w ogrodzie klasztornym  pomimo niepewnej pogody, zgromadziło się wile osób, które przyszło ze swoimi pupilami, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu.

W tej dużej grupie można było zobaczyć różne zwierzęta: chomiki, myszki, króliki, świnki morskie, koty, psy, gady. Wszystkie zwierzęta były do siebie bardzo pokojowo nastawione i obok siebie widzieliśmy koty i psy.

Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prosiliśmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławialiśmy Stwórcę i składaliśmy Mu dzięki za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Prosiliśmy także, abyśmy uznając naszą godność, żyli według Bożego Prawa.

Zanim to jednak nastąpiło przypomnieliśmy sobie znaczny udział zwierząt w historii zbawienia. „Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu i w sobie właściwy sposób uwielbiają Stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem (por. Rdz 9,9-10). Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej (por. Wj 12,3-14). We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz (por. Jon 2,1-11). Kruki żywiły Eliasza na pustyni (por. 1 Krl 17,6). Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi (por. Jon 3,7) i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa” – mogliśmy usłyszeć we wprowadzeniu do błogosławieństwa.

Wśród parafian i nie tylko, błogosławieństwo zwierząt cieszy się dużą popularnością i zawsze przysparza dużo radości. Właściciele przy tej okazji długo rozmawiają o swoich pupilach, o ich przyzwyczajeniach, hodowli a w wielu przypadkach oprócz wymiany doświadczeń również deklarują sobie pomoc.

o. Jan Czarnik

Zaproszenia

Katechezy dla narzeczonych

Najbliższa seria katechez rozpocznie się 8 stycznia 2018r. o godz.: 19:00, w kawiarence parafialnej. Nie ma wcześniejszych zapisów. Katechezy przedślubne są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa, gdzie zgłębiana jes ...

Więcej
Więcej artykułów